Till innehåll på sidan
Fredrik Bjelland kommer till SKAGEN Kon-Tiki med en bred erfarenhet och solida resultat från bland andra Morgan Stanley och Norska oljefonden.

Det är en markant scenförändring för portföljförvaltaren Fredrik Bjelland. Han växlar nu från Shanghai och Norska oljefonden (NBIM) till Stavanger och tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, där han kommer att ingå i portföljteamet tillsammans med Knut Harald Nilson och Cathrine Gether. Även om kontrasten mellan den norska västkusten och metropolen på Kinas östkust knappast kan bli större, känns förändringen enligt Fredrik Bjelland helt naturlig.

Han säger sig ha drömt om att bli en del av teamet bakom en av Skandinaviens mest framgångsrika globala aktiefonder.

– Jag är uppvuxen i Stavanger och har följt SKAGEN och sett hur bolaget har bidragit till att förändra fondmarknaden i Norge. Investeringsfilosofin och den unika historien har alltid lockat mig, och jag har länge vetat att det var en plats jag ville vara på. Jag tycker att tidpunkten är perfekt –SKAGEN står inför en spännande utveckling som jag ser fram emot att bli en del av, säger Fredrik Bjelland.

Bred erfarenhet och starkt nätverk

I Shanghai var Bjelland ansvarig för Kina och särskilda mandat. Han ledde ett team med kinesiska medarbetare med fokus på långsiktig, värdebaserad och aktiv stock picking. Det har gett honom en unik inblick i en marknad som kan vara svår att få full översikt över. Det kräver ett starkt nätverk och en inblick i de mekanismer som styr marknaderna i Kina och regionerna kring set enorma landet.

– Det finns ingen tvekan om att jag kommer till Stavanger med ett antal spännande investeringsidéer från Kina och kan bidra med ett nätverk. Detta kan behövas för den som vill förstå marknaden. Samtidigt ser jag fram emot åter arbeta med geografiskt bredare mandat och återvända till till marknader från mina tidigare erfarenheter, säger han.

Bjelland har under åren arbetat med marknader som inkluderar Europa, Ryssland och Sydamerika för Norska oljefonden.

Avstånd till hysterin

Fredrik Bjelland har redan flyttat med sin familj till Stavanger för att vara nära teamet och de andra SKAGEN-förvaltarna. Även om det kommer att kräva flera långa resor tillbaka till andra sidan av världen när bolag i olika länder och regioner behöver besökas, ser han flera fördelar med att befinna sig lite på håll. Det kan vara svårt att inte ryckas med när du är mitt i den snabba utveckling som präglar flera av tillväxtmarknaderna.

– Jag kommer säkert att sakna den råa energi och entreprenörsmentalitet som är utbredd i Kina. Det är en region i stark utveckling där man har en känsla av att allt är möjligt. Det är inte längre hela jordens produktionsenhet, utan en mycket självständig och mäktig nation. Därför kan det också vara nyttigt att se saker lite utifrån som långsiktig, värdebaserad portföljförvaltare som bör se igenom bubblor och plötsliga humörsvängningar på marknaden, säger han.

På Norska oljefonden etablerade sig Fredrik Bjelland som en stark profil tack vare sin starka aktieanalyskompetens och sina goda resultat. Innan han kom till Shanghai arbetade han i London, där han var aktieanalytiker för Morgan Stanley.

Fredrik Bjelland startade som portföljförvaltare i SKAGEN Kon-Tiki den 28 augusti 2017.

Mer om tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki

Se SKAGEN Kon-Tikis senaste kvartalsrapport (pdf, på eng)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.