Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGENs Årsrapport för 2016
Slimmad årsrapport: vi har gjort några ändringar i Årsrapporten, som nu innehåller färre sidor och fokuserar på styrelsens berättelse för året och räkenskaperna.

2016 var ett bra år för de flesta av våra fonder. Nio av elva aktie- och räntefonder levererade positiv avkastning, och sex av åtta fonder (som marknadsförs i Sverige) slog sina jämförelseindex.

Denna gång har vi gjort några ändringar i Årsrapporten, som nu innehåller färre sidor och fokuserar på styrelsens berättelse för året och räkenskaperna. Du kan också läsa vår vd:s ledare och investeringsdirektörens berättelse i rapporten. I den senaste Marknadsrapporten som kom ut i januari hittar du portföljförvaltarnas berättelser om fonderna under fjärde kvartalet och 2016 som helhet. 

Här kan du ladda ner Årsrapporten.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up