Till innehåll på sidan
SKAGENs Årsrapport för 2016
Slimmad årsrapport: vi har gjort några ändringar i Årsrapporten, som nu innehåller färre sidor och fokuserar på styrelsens berättelse för året och räkenskaperna.

2016 var ett bra år för de flesta av våra fonder. Nio av elva aktie- och räntefonder levererade positiv avkastning, och sex av åtta fonder (som marknadsförs i Sverige) slog sina jämförelseindex.

Denna gång har vi gjort några ändringar i Årsrapporten, som nu innehåller färre sidor och fokuserar på styrelsens berättelse för året och räkenskaperna. Du kan också läsa vår vd:s ledare och investeringsdirektörens berättelse i rapporten. I den senaste Marknadsrapporten som kom ut i januari hittar du portföljförvaltarnas berättelser om fonderna under fjärde kvartalet och 2016 som helhet. 

Här kan du ladda ner Årsrapporten.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.