Till innehåll på sidan

En extraordinär bolagsstämma hölls nyligen för att välja nya ledamöter till SKAGENs styrelse.

Ändringar i styrelsen

Lämnar styrelsen gör: Henrik Lisæth (ordförande), Anne Sophie Stensrud, Frances Eaton, Jesper Rangvid, Simen Vier Simensen och Kristoffer Stensrud.

Odd Arild Grefstad, koncernchef för Storebrand, blir ny styrelseordförande. De nuvarande andelsägarvalda styrelseledamöterna sitter kvar.

SKAGENs styrelse består nu av:

  • Odd Arild Grefstad, koncernchef Storebrand (ordförande)
  • Kristian Falnes, privat investerare och tidigare portföljförvaltare i SKAGEN (aktieägarvald styrelseledamot)
  • Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management (aktieägarvald styrelseledamot)
  • Viveka Ekberg, tidigare vd PP Pension, styrelseledamot SPP (aktieägarvald styrelseledamot)
  • Per Gustav Blom, finansdirektör Hull Club (andelsägarvald styrelseledamot)
  • Martin Petersson, vd Hallvarsson & Hallvarsson AB (andelsägarvald styrelseledamot)
  • Tove Selnes, HR-direktör Storebrand ASA (aktieägarvald suppleant)
  • Leiv Askvig, vd Sundt AS (aktieägarvald suppleant)
  • Aina Haug, landschef Laerdal Medical AS (andelsägarvald suppleant)
  • Arbetstagarrepresentant – ej vald ännu (observatör)

- Vi hälsar de nya ledamöterna välkomna! De har alla lång och bred erfarenhet och kompletterar varandra. Vi ser fram emot att de ska bidra till den bästa möjliga långsiktiga utvecklingen av firman för kundernas bästa, i alla marknader. Vi vill också passa på att tacka de avgående styrelsemedlemmarna för deras hårda arbete och engagemang i SKAGEN, säger SKAGENs vd Øyvind Schanke.

Läs mer om den nya styrelsen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.