Till innehåll på sidan

Ur innehållet:

• Starka marknader och fortsatta tecken på att värdeaktier är på väg tillbaka. Se Investeringsdirektörens berättelse, sid 5.
• Konsten att behålla perspektivet. Unilever, G4S och Samsung Electronics var kvartalets bästa bolag i aktiefonden SKAGEN Global. Sid 14
• Tålamod lönar sig. Aktiefonden SKAGEN Kon-Tikis portföljförvaltare om varför de tror på tillväxtmarknaderna. Sid 18
• Trump mot trenden. Marknaderna har gått överraskande bra sedan valet av Donald Trump. Men hur länge varar det? Läs makrokommentaren av Torgeir Høien på sid 30.

Läs mer i den senaste Marknadsrapporten (PDF)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.