Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Värderingen av amerikanska aktier har nått rekordnivåer. Nu kan det vara läge att bli mer selektiv och satsa på grundlig bolagsanalys istället för på breda index. Foto: Bloomberg.

Värderingen på amerikanska aktier har nått nya höjder efter att Donald Trump tagit över som USA:s president. Den amerikanska aktiemarknaden är därmed inne på sitt åttonde år i rad med uppgång. För den som vill maximera sannolikheten för att det är substans – och inte luft – som ligger till grund för aktiekurserna är det viktigare än någonsin med en noggrann analys av de underliggande värdena i bolagen.

Bolagsvärderingar i centrum

Några investerare tar en genväg; de tar inte ställning till värdet på de enskilda bolagen i sin portfölj utan köper blint hela investeringsuniverset genom en indexfond. Ser vi till de historiska motsvarigheterna till nuläget ter sig detta som en osäker väg att vandra just nu.

Den som till exempel investerade i det amerikanska S&P 500-indexet 1989, två år efter den stora kraschen 1987, och väntade i tio år, fick en genomsnittlig årlig avkastning på 16 procent. Hade samma person däremot gått in 1999, då värderingarna var som högst, hade den årliga genomsnittliga avkastning en varit blott en procent tio år senare.

Det är därför naturligt att fråga om vi befinner oss i en situation som påminner om 2000, eller 2007 för den delen, när priserna också toppade. Det slutade som bekant med spruckna bubblor, följt av en sju år lång period innan priserna var tillbaka på de gamla nivåerna igen.

Historisk milstolpe

Den 25:e januari i år nådde Dow Jones Industrial en milstolpe när indexet passerade en kurs på 20 000 för första gången någonsin. S&P 500 nådde också nya rekordnivåer med en värdering som är 26 procent högre än det historiska genomsnittet. Den amerikanska aktiemarknaden som helhet ser därmed ut att befinna sig på en nivå som enligt tidigare erfarenhet pekar mot måttligare avkastning de kommande tio åren, i synnerhet om man tar in rörelsemarginalerna i beräkningen, vilka mer eller mindre legat på en genomsnittlig nivå på 12 procent de senaste 20 åren.

Aktieplockning och analys

Det skulle med andra ord kunna vara dags att vara mer selektiv i sina investeringar och satsa på grundlig bolagsanalys istället för på breda index. Som mångårig investerare vet jag mycket väl att aktiekurserna kommer att fluktuera mer än de underliggande värdena. Men jag har också en stark tro på att om man har tålamod och väljer kvalitetsbolag som är lågt prissatta, ökar sannolikheten för en god avkastning de närmaste tio åren dramatiskt.

Alexandra Morris krönika har tidigare varit publicerad i danska tidningen finans.dk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up