Till innehåll på sidan
Värderingen av amerikanska aktier har nått rekordnivåer. Nu kan det vara läge att bli mer selektiv och satsa på grundlig bolagsanalys istället för på breda index. Foto: Bloomberg.

Värderingen på amerikanska aktier har nått nya höjder efter att Donald Trump tagit över som USA:s president. Den amerikanska aktiemarknaden är därmed inne på sitt åttonde år i rad med uppgång. För den som vill maximera sannolikheten för att det är substans – och inte luft – som ligger till grund för aktiekurserna är det viktigare än någonsin med en noggrann analys av de underliggande värdena i bolagen.

Bolagsvärderingar i centrum

Några investerare tar en genväg; de tar inte ställning till värdet på de enskilda bolagen i sin portfölj utan köper blint hela investeringsuniverset genom en indexfond. Ser vi till de historiska motsvarigheterna till nuläget ter sig detta som en osäker väg att vandra just nu.

Den som till exempel investerade i det amerikanska S&P 500-indexet 1989, två år efter den stora kraschen 1987, och väntade i tio år, fick en genomsnittlig årlig avkastning på 16 procent. Hade samma person däremot gått in 1999, då värderingarna var som högst, hade den årliga genomsnittliga avkastning en varit blott en procent tio år senare.

Det är därför naturligt att fråga om vi befinner oss i en situation som påminner om 2000, eller 2007 för den delen, när priserna också toppade. Det slutade som bekant med spruckna bubblor, följt av en sju år lång period innan priserna var tillbaka på de gamla nivåerna igen.

Historisk milstolpe

Den 25:e januari i år nådde Dow Jones Industrial en milstolpe när indexet passerade en kurs på 20 000 för första gången någonsin. S&P 500 nådde också nya rekordnivåer med en värdering som är 26 procent högre än det historiska genomsnittet. Den amerikanska aktiemarknaden som helhet ser därmed ut att befinna sig på en nivå som enligt tidigare erfarenhet pekar mot måttligare avkastning de kommande tio åren, i synnerhet om man tar in rörelsemarginalerna i beräkningen, vilka mer eller mindre legat på en genomsnittlig nivå på 12 procent de senaste 20 åren.

Aktieplockning och analys

Det skulle med andra ord kunna vara dags att vara mer selektiv i sina investeringar och satsa på grundlig bolagsanalys istället för på breda index. Som mångårig investerare vet jag mycket väl att aktiekurserna kommer att fluktuera mer än de underliggande värdena. Men jag har också en stark tro på att om man har tålamod och väljer kvalitetsbolag som är lågt prissatta, ökar sannolikheten för en god avkastning de närmaste tio åren dramatiskt.

Alexandra Morris krönika har tidigare varit publicerad i danska tidningen finans.dk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.