Till innehåll på sidan
Porträttbild av en kvinna.

Cathrine Gether

Portföljförvaltare

Cathrine förvaltar den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar hon i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Yrkeslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i oktober 2009 som portföljförvaltare för aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki
  • Portföljförvaltare, Millennium Capital Partners i London
  • Portföljförvaltare, Carlson Capital i London
  • Företagsfinansanalytiker, Karl Johan Fonds i Oslo

Utbildning

  • Master i Finans från London Business School
  • Bachelor i Business Administration, University of San Francisco


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.