Till innehåll på sidan

Här hittar du räkenskaperna för första kvartalet 2017 (pdf, på eng).

Se också portföljförvaltarnas uppdatering om SKAGENs fonder under perioden i den senaste Marknadsrapporten.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.