Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Foto med gatuscen i Mumbai. Till vänster en man på cykel och i mitten flera män som tittar in i kameran.
God stock picking är extra viktigt för den som vill investera i tillväxtmarknader då de bästa bolagen inte nödvändigtvis är de största (och ingår i ett index som passiva fonder investerar i). Foto: gatuscen i Mumbai (Bloomberg).

Den breda globalfonden SKAGEN Global, som fyller 20 år i augusti, har haft en avkastning på närmare 15 procent per år sedan starten och varit bättre än genomsittet under 15 av 20 år. Men medan 2015 var ett bra år för fonden då den slog jämförelseindex, var resultatet ifjol inte lika ljust.

Nu pekar fem olika faktorer på att fonden kan komma ikapp igen.

1. Tillväxtmarknaderna lyfter

Den första av dessa är att tillväxtmarknaderna kan ha brutit den negativa trenden som varit dominerande sedan finanskrisen. Många av bolagen i SKAGEN Global har exponering mot tillväxtmarknader, bland andra Unilever och Citi, så om denna trend fortsätter påverkas portföljen positivt.

Tillväxtländerna hade en mycket god utveckling 2016 och nådde den högsta nivån på fem år i januari i år och ökningen har fortsatt i februari, enligt branschorganisationen Institute of International Finance. Som en jämförelse förväntas utvecklade marknader växa med mindre än två procent de kommande åren.

För den som vill placera i fonder med tillväxtmarknadsexponering är också en aktiv investerare som SKAGEN generellt att föredra; god stock picking är extra viktigt här då de bästa bolagen inte nödvändigtvis är de största (och ingår i ett index som passiva fonder investerar i).

2. Motigt för oljebolag

För det andra är SKAGEN Globals exponering mot oljesektorn mycket låg. Läget för världens oljejättar är fortsatt motigt med fallande oljepriser, och trots Opecsproduktionsneddragningar och en viss återhämtning på senare tid fortsätter amerikanska skifferoljeproducenter att pressa priserna.

I SKAGEN Globals portfölj återfinns ett enda oljerelaterat bolag, Lundin Petroleum, som utgör 0,4 procent av fonden. Jämförelseindex MSCI ACWI består av 6,7 procent energibolag (per 28 februari 2017), däribland världens största olje- och gasbolag Exxon på plats fyra bland index största komponenter.

3. Europa kan ge medvind

För det tredje rymmer SKAGEN Globals portfölj många Europanoterade aktier, som kan få ett uppsving beroende på utkomsten av de kommande valen i Frankrike och Tyskland med bland annat hotande populism och marknadsovänlig politik i kölvattnet.

Om den väntade politiska turbulensen uteblir eller blir svagare än förväntat, kan det gynna portföljbolagen. Investerare kan i så fall bli mer benägna att ta ut pengar från USA och sätta in dem på europeiska börser.

4. Toppen nådd för USA-börser

Den fjärde aspekten är kopplad till den amerikanska aktiemarknaden som nu handlas till rekordnivåer och är inne på sitt åttonde år i rad med uppgång. Bara det senaste året har S&P 500 stigit med 18 procent, Nasdaq med 25 procent och Dow Jones med 21 procent.

Dessa höga nivåer kan indikera en mer blygsam avkastning de kommande åren, och ytterst få globala aktiefonder är lika underviktade i USA som SKAGEN Global. Den starka dollarn har också missgynnat SKAGEN Global under flera år, men om valutan försvagas gynnar det sannolikt flera bolag i portföljen, däribland exportföretag som General Electrics.

5. Riskmedvetna förvaltare

Den femte och avslutande aspekten är SKAGEN Global-teamets riskmedvetenhet. Alla aktier de köper ska självfallet ha en attraktiv potential på uppsidan men viktigt är också ett skydd på nedsidan. I takt med stigande aktiekurser, dras många med och faller för frestelsen att öka risken och fokusera mer på uppsidan än nedsidan.

SKAGEN Global behåller fokus på nedsidan och ökade exponeringen mot utvalda undervärderade defensiva bolag som till exempel CK Hutchison, Medtronic och Unilever i slutet av 2016 när marknaden sålde av dem för att köpa cykliska aktier. Dessa tre bolag har bidragit positivt till avkastningen så här långt under 2017.

Läs också:

Har amerikanska aktier toppat för denna gång?

Bolagen i SKAGEN Globals portfölj

SKAGENs investeringsfilosofi

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up