Till innehåll på sidan

I den här artikeln tar vi upp:

  • Varför investerare bör vara allt mer selektiva för att optimera avkastningen och minska riskerna 
  • Hur SKAGENs största aktiefonder har koncentrerat portföljerna till att endast omfatta de allra bästa investeringsidéerna
  • Varför koncentrerade portföljer kan innebära ett skydd mot förluster och öka potentialen till god avkastning 

Läs artikeln i sin helhet (pdf, på engelska)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.