Till innehåll på sidan

Fondbestämmelserna för den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 ändras efter godkännande av norska Finanstilsynet den 16 juni 2017, och enhälligt godkännande av andelsägarna på andelsägarmötet den 24 april 2017.

Fonden har bytt jämförelseindex från MSCI ACWI Real Estate IMI till MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Ändringen i fondbestämmelserna består av att alla förekomster av MSCI ACWI Real Estate IMI i § 7 Andelsklasser, ersatts med MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. 

Fondbestämmelserna har godkänts, men implementeringen av det nya jämförelseindexet har skjutits fram. Vi återkommer med närmare tidpunkt. Fondens faktablad och prospekt kommer också att uppdateras och finnas tillgängliga här på webbplatsen.

Ingen av SKAGENs fonder har avgift för inlösen och uppfyller därmed lagkraven på avgiftsfri inlösen i samband med ändring av fondbestämmelser.

Läs mer om bakgrunden till ändringarna

Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m2 (PDF)

Kontakta oss om du har frågor! Ring oss vardagar kl 9-17 på 0200-11 22 60, från utlandet +46 8 555 979 00.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.