Till innehåll på sidan
Gatuscen från stad i Asien med kvinna med shoppingkassar.
Tillväxtmarknaderna ligger fortsatt markant före utvecklade marknader både på 12 måneders sikt och hittills i år. Foto: Bloomberg

I motsats till många analytikers förutsägelser inför 2017, har det trots den geopolitiska oron rått stabilitet och avkastningen har varit god hittills i år. De senaste månaderna har vi sett rekordhöga värderingar på flera marknader och fler och fler förutsägelser om att toppen är nära. Men det finns fortfarande goda möjligheter att hitta prisvärda bolag med god avkastningspotential för värdebaserade och aktiva förvaltare som SKAGEN.

Fortsatt uppåt på tillväxtmarknaderna

En av de marknader som för närvarande erbjuder goda möjligheter är tillväxtmarknaderna. Efter att tillväxtmarknadsindex MSCI Emerging Markets tappat mark till förmån för utvecklade marknader under ett antal år, har vinden verkligen vänt det senaste året. Detta gäller även tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, som genererat attraktiv avkastning både i absoluta och relativa termer de senaste 12 månaderna. Bara hittills i år har fonden stigit 12,0 procent, vilket är 1,4 procent bättre än jämförelseindex. De främsta bidragsgivarna var den multinationella mediejätten Naspers med bas i Sydafrika, som gynnats av sin investering i det kinesiska mediebolaget Tencent.

Hyundai, som fortfarande tyngs av marknadsföringsproblem i Kina, var månadens största negativa bidragsgivare. Den koreanska biltillverkarens kvartalsrapport överraskade i övrigt positivt. Med ett antal nya spännande produkter på väg och en överlag stark utveckling i tillväxtmarknaderna, har portföljförvaltarna stort förtroende för att bolaget är väl positionerat för att ge ett starkt bidrag under resten av året.

Stabil utveckling från topp tio i SKAGEN Global

SKAGEN Global har också haft en stabil utveckling både i relativa och absoluta termer hittills i år, inte minst genom de största bolagen i portföljen, Samsung Electronics, Unilever och Alphabet som står för de största bidragen. Portföljteamet har använt årets första fyra månader till att trimma och koncentrera portföljen och komplettera den med ett antal spännande nya bolag.
Ett nytt bolag i SKAGEN Globals portfölj i april är den amerikanska försäkringsjätten Marsh & McLennan. Bolaget är attraktivt värderat, i synnerhet då tillväxtpotentialen i tillväxtmarknaderna ännu inte verkar återspeglas i aktiekursen. Företagets tidigare framgång med att öka lönsamheten bådar gott för framtiden.

Aktiekurser och koncentration i Focus och Vekst

April var också händelserik för den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus, som deltog i börsintroduktionen av den spanska reservdelstillverkaren Gestamp Automoción och den belgiska elektroniktillverkaren X-Fab. Båda investeringscasen innehåller ett antal spännande triggers för omvärdering. Läs gärna mer i månadens statusrapport för Focus.

I SKAGEN Vekst var det de två danska bolagen Novo Nordisk och Carlsberg, som tillsammans med Samsung Electronics blev portföljens bästa bidragsgivare. Portföljförvaltarnas arbete med att optimera och trimma portföljen fortsatte, och under månaden ökades innehavet i CF Industries, SKF och H & M samtidigt som förvaltare sålde ut Credit Suisse, Sodastream och Photocure. Därmed består SKAGEN Vekst nu av totalt 49 bolag, varav 35 står för 88 procent av portföljen.

Stabilt i räntefonderna och god utveckling i SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 hade en stark utveckling i april och fortsätter trenden från i fjol, med god avkastning i både relativa och absoluta termer hittills under 2017. Detsamma gäller SKAGENs räntefonder, samtliga ligger före sina jämförelseindex hittills i år och de senaste 12 månaderna. I statusrapporterna kan du läsa mer utvecklingen i både våra aktie- och räntefonder.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.