Till innehåll på sidan
En man passerar en Samsungbutik.
Elektronikgiganten Samsung var en av de bästa bidragsgivarna under 2016 och i januari. Foto: Bloomberg.

En snabb tillbakablick: januari 2016 var en av de svåraste månaderna i våra fonders historia. Snabb framåtspolning: 12 månader senare är bilden betydligt ljusare.

Sju av SKAGENs åtta fonder som marknadsförs i Sverige (tio av elva totalt) levererade bättre avkastning än sina jämförelseindex från januari 2016 till januari 2017. Investeringsdirektör Alexandra Morris har vidtagit flera åtgärder för att se till att portföljförvaltarna ska få mer tid att förvalta fonderna:

– Vi har skapat en särskild trading desk som kommer att vara i full drift från första kvartalet i år och även satt samman en avdelning med produktspecialister som kommer att ta sig an mycket av det arbete som tidigare gjorts av portföljförvaltarna, säger Alexandra Morris.

Starka tillväxtmarknader

Under stora delen av 2016 överträffade tillväxtmarknaderna de utvecklade marknaderna, och trenden fortsatte i januari 2017. De utvecklade marknaderna föll 1,1 procent i januari, medan tillväxtmarknaderna steg 2,0 procent samma månad.

De flesta har noterat den politiska turbulensen kring USA: s nyinstallerade president, och portföljförvaltarna följer noga vad de möjliga konsekvenserna av Donald Trumps protektionistiska politik kan vara för våra positioner på tillväxtmarknaderna.

Även tillväxtmarknaderna har varit mer populära ett tag, är värderingen i tillväxtmarknaderna betydligt lägre än de utvecklade mätt efter pris per aktie i förhållande till bokfört värde (P/E och P/B). SKAGEN Kon-Tikis portfölj handlas också till en betydande rabatt jämfört med tillväxtmarknaderna i allmänhet.

20-årsjubileum

SKAGEN Global fyller 20 år under 2017. Fonden har slagit sitt jämförelseindex 15 av 19 år men slutade januari något bakom index. Portföljförvaltarna ser dock ljuspunkter under jubileumsåret. Ökad global tillväxt och stigande räntor ger goda möjligheter för värdebaserade investerare som SKAGEN. Hittills har Donald Trump inte haft en negativ inverkan på ekonomin, men det är ännu oklart i vilken grad han kommer att föra USA i protektionistisk riktning.

Vår nordisk-globala aktiefond SKAGEN Vekst har verkligen accelererat under de senaste 12 månaderna. Med en överavkastning på nästan 11 procentenheter de senaste 12 månaderna och 1,4 procentenheter före index i januari hör fondens avkastning till de bästa bland våra aktiefonder. Den högkoncentrerade globalfonden SKAGEN Focus har levererat en avkastning på 36,10 procent de senaste 12 månaderna, 14,53 procentenheter före sitt jämförelseindex. Läs mer om våra fonder i statusrapporterna.

Ny vd för SKAGEN

Den 1 februari startade Øyvind Schanke som ny vd för SKAGEN efter Leif Ola Rød. Det är än så länge för tidigt för programförklaringar, men i en intervju med lokaltidningen i norska Stavanger, där vårt huvudkontor ligger, var han tydlig med vad han tycker är viktigast för en aktiv förvaltare som SKAGEN:

– Vårt främsta mål är inte att ha det högsta möjliga förvaltningskapitalet, utan den bästa möjliga avkastningen för våra kunder. Vi har redan vidtagit åtgärder för att öka avkastningen, bland annat genom att anställa en ny investeringsdirektör, och ser att avkastningen det senaste halvåret har förbättrats, säger Øyvind Schancke till Stavanger Aftenblad.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.