Till innehåll på sidan
Skagenmålning med äppelträd
"Genom fondens globala mandat har jag möjlighet att plocka de absolut bästa företagsobligationerna, utan att begränsas till en viss marknad eller sektor", säger SKAGEN Credits portföljförvalatre Ola Sjöstrand.

Nollränta på bankkontot och ökade priser gör det ännu viktigare att hitta bra investeringsmöjligheter med låg till medellåg risk. SKAGEN Credit är en unik räntefond som förenklat kan kallas för ett mellanting mellan aktier och sparande på bankkonto.

Företagsobligationer från hela världen

SKAGEN Credit, som startades den 30 maj 2014, är aktivt förvaltad och investerar i företagsobligationer från hela världen. Den är ett bra val för den som till exempel redan sparar i aktiefonder och vill få bättre balans i sin portfölj, och jämna ut svängningarna. Riskmässigt ligger den mittemellan att ha pengar på bankkontot och att investera i aktier. Den har med andra ord betydligt mindre svängningar än aktiefonder men ger ändå bättre avkastning än bankens sparkonton.

Det som är unikt, i motsättning till andra liknande fonder, är att SKAGEN Credit är valutasäkrad i svenska kronor och både kan investera i bolag med hög kreditrating (BBB- eller högre ) och bolag med lägre kreditrating. Detta ger SKAGEN Credits förvaltare möjligheten att investera i attraktivt prissatta företagsobligationer, och behålla dem tills de värderas upp till en högre kreditnivå.

Solid avkastning

Efter ett lite skakigt första år har SKAGEN Global genererat solid avkastning och konsekvent slagit sitt jämförelseindex:

Ovan: genomsittlig årlig avkastning för SKAGEN Credit sedan starten i maj 2014 fram till 31 maj 2017 jämfört med index. (Längs till höger SKAGEN Credit SEK.)

– Det har nu gått tre år sedan vi lanserade SKAGEN Credit. Det har varit år av både svett, tårar och glädje, säger SKAGEN Credits portföljförvaltare Ola Sjöstrand.

Stora förändringar på marknaden för företagsobligationer

– Fondens mandat har visat sig fungera som vi trodde. Fondens avkastning (och svängningarna) genereras av ändringar i kreditpåslaget och av den normala räntan som tickar in genom räntekupongerna. Påverkan från ändringar i räntor är minskad till en mycket låg nivå, och all valutaexponering är borttagen i SKAGEN Credit. Genom fondens globala mandat har jag möjlighet att plocka de absolut bästa företagsobligationerna, utan att begränsas till en viss marknad eller sektor. Avkastningen har varit god men inte riktigt lika god som jag siktade på för tre år sedan, men så har det också varit en period med betydande förändringar på den globala marknaden för företagsobligationer, tillägger han.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.