Till innehåll på sidan
En man står framför en Samsung-skylt.
Fyra av aktiefonden SKAGEN Globals fem största bidragsgivare under 2017 - däribland Samsung Electronics - har varit under påtryckning av aktivistkampanjer. Detta har frigjort värde i bolagen och gynnat SKAGEN och andra aktieägare. Foto: Bloomberg.

I artikeln (på eng) kan du läsa om:

  • Varför aktivistinvesteringar har blivit vanligare och om fördelarna med ett konstruktivt engagemang från aktiva ägare.
  • Varför aktivism passar väl in med SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och hur det har varit positivt för flera av bolagen i våra fonder.
  • Vilka strukturella och cykliska aspekter som skapar möjligheter för att aktvism fortsatt ska vara framgångsrikt.

Läs hela artikeln här (på eng)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.