Till innehåll på sidan
Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki har särskilt gynnats av sina sydkoreanska bolag med Samsung, Hyundai och LG Electronics i spetsen. Foto: Bloomberg.

I maj kunde den globala företagsobligationsfonden SKAGEN Credit se tillbaka på tre år med stabil avkastning och överavkastning under alla år sedan starten.

SKAGEN Credit lanserades i maj 2014 och är en aktivt förvaltad fond som investerar i företagsobligationer från hela världen. Det är en unik räntefond som förenklat kan kallas för den optimala mixen mellan aktier och obligationer.

Fonden har visat sig vara ett bra val för investerare som till exempel redan har investerat i aktier och vill ha en bättre balans i sin portfölj, där risken för svängningar minskas.

Tillväxtmarknaderna fortsätter uppåt

Kursökningarna på tillväxtmarknaderna fortsatte i maj, och sett hittills i år har tillväxtmarknadsindex stigit med 12,1 procent, jämfört med index för utvecklade marknader som stigit med 6,1 procent. Detsamma gäller inflödet av kapital till tillväxtmarknaderna, som redan långt överstiger inflödet för hela förra året.

I tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki var maj en händelserik månad med korruptionsskandal i Brasilien där president Temer spelade en viktig roll. Riskhanteringen i portföljen fungerade dock väl och SKAGEN Kon-Tiki-teamet är fortsatt övertygade om sina brasilianska investeringar.

Förvaltarna sålde ut det ryska konglomeratet Sistema, den indiska däcktillverkaren Apollo Tyres och det koreanska energi- och kemibolaget OCI Co. Två nya bolag togs in i portföljen, de två telekombolagen LM Ericsson och China Unicom.

Fonden har särskilt gynnats av sina sydkoreanska bolag, med Samsung, Hyundai och LG Electronics i spetsen, vilka bidragit positivt till utvecklingen hittills i år. SKAGEN Kon-Tiki har hittills i år gett en avkastning på 13,0 procent, vilket är 0,9 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Vårkänslor i SKAGEN Global

Våren som helhet blev en mycket positiv period för aktiefonden SKAGEN Global. I maj ökade fonden sitt försprång, med en avkastning hittills i år på 7,9 procent, jämfört med index 6,1 procent.

Än en gång var det den holländsk-brittiska industrikoncernen Unilever och Hongkong-baserade CK Hutchison Holdings som bidrog mest till den relativa och absoluta avkastningen. Båda företagen erbjuder just de värdebaserade egenskaper som portföljförvaltarna prioriterar, med en fundamental solid utveckling och en stark ledning som vet hur man optimerar och anpassar bolagets verksamhet.

Pc-tillverkaren Lenovo och det israeliska läkemedelsbolaget Teva såldes ut i maj, efter att utvecklingen i de båda bolagen inte längre lever upp till det ursprungliga investeringscaset.

Koreanska och tyska bidrag i SKAGEN Focus

För den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus var maj en god månad på flera sätt. Fonden genererade positiv avkastning absolut och relativt, inte minst på grund av utvecklingen i den koreanska affärskedjan E-Mart, som har varit den bästa bidragsgivaren hittills i år. Det tyska teknikbolaget Magforce och det koreanska sportmärket Fila Korea var också i fin form i maj.

Trots det lovande kvartalsresultatet drabbades den brasilianska köttproducenten JBS hårt i maj, då bolaget blandades in i den brasilianska korruptionsskandalen. Förtroendet för investeringscaset förblir intakt, och de robusta fundamentala nyckeltalen visar framgent positiva framtidsutsikter. Månaden såg också en nyhet i portföljen, då teamet gick in i japanska Bank of Kyoto.

Skandinaviska bolag bäst i SKAGEN Vekst och m2

I den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst var det främst skandinaviska företag som bidrog mest till avkastningen i maj. Det var särskilt den danska bryggerijätten Carlsberg, liksom de tre svenska bolagen Telia, Kinnevik och Ericsson, vilka alla levererade god avkastning. Portföljen har under de senaste månaderna påverkats något av råvaruberoende företag i portföljen såsom norska Golden Ocean och ryska Gazprom.

Förra året slutade den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 på topp i Europa. Den positiva trenden ser ut att fortsätta under 2017. Fondens strategi att ha en majoritet av defensiva fastighetsaktier i portföljen, kryddat med några offensiva case har hittills varit en framgång. De bästa bidragsgivarna till den absoluta avkastningen under månaden var de svenska och tyska bostadsoperatörerna D. Carnegie och Deutsche Wohnen, följt av österrikiska CA Immo. Alla tre genererade solida siffror för första kvartalet.

Vill du veta mer om hur fonderna har presterat – ta en titt på fondernas månadsrapporter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.