Till innehåll på sidan
Øyvind Fjell
"Förmågan att hantera risker i portföljen är avgörande", säger SKAGEN Vekst nya portföljförvaltare Øyvind Fjell, som rankas som en av Nordens bästa i kategorin  nordiska aktier.

När det blev känt i mars att Øyvind Fjell skulle lämna Delphi Fonder för att börja i SKAGEN påminde rubrikerna i finanspressen om de som ses på tidningarnas sportsidor. Det väcker uppmärksamhet när en förvaltare byter lag, efter tio års framgångsrik förvaltning av den nordiska aktiefonden Delphi Nordic. Øyvind Fjell förklarar orsaken till bytet med att han vill arbeta med ett av Skandinaviens mest spännande och erfarna portföljteam.

– Att börja i SKAGEN är ett steg upp för mig. Jag får möjlighet att arbeta i ett team där flera av portföljförvaltarna har legendarisk status. SKAGENs historia och resultat är oöverträffade i Skandinavien. Det var helt enkelt alltför spännande för att motstå och en historia som jag vill vara en del av, säger Øyvind Fjell.

Ödmjuk inför risker

Øyvind Fjells resultat har bland annat gett honom en nominering som bästa nordiska förvaltare av Morningstar 2017. Ändå är ordet ödmjukhet det första som kommer i åtanke när han får frågan om han kanbeskriva sina viktigaste egenskaper som portföljförvaltare.

– Det finns två saker som avgör om du lyckas som portföljförvaltare. En är självklart din kompetens. Den andra är tur. Därför har ödmjukhet alltid varit avgörande för mig. Det är viktigt att snabbt rätta till de misstag som du oundvikligen gör som aktiv portföljförvaltare. De flesta portföljförvaltare kan beskriva sin investeringsstil och sina aktieval. Men det är förmågan att hantera risker i portföljen som är avgörande, och att inte vara rädd för att erkänna när du har gjort fel, säger han.

Denna strategi verkar ha fungerat bra hittills för Øyvind Fjell, som har levererat en avkastning som är mer än dubbelt så stor som Delphi Nordics jämförelseindex sedan 2012.

Optimal blandning av nordiska och globala aktier

SKAGEN Vekst lanserades för nästan 24 år sedan. Aktiefonden har ett tillhälften nordiskt och tillhälften globalt mandat. Det är ett mandat som erbjuder spännande möjligheter att skapa en robust och diversifierad portfölj med de bästa företagen i Norden, tillsammans med ett urval starka globala bolag.

– Jag kommer att fortsätta att utveckla den starka portfölj som teamet har byggt upp hittills, med utgångspunkt i min mångåriga erfarenhet av stock picking på de nordiska aktiemarknaderna. Jag vill skapa en stark grund med attraktivt värderade nordiska aktier med fokus på de områden där vår region är starkast. Vi kommer att komplettera detta med noga utvalda globala aktier i de områden där det nordiska mandatet kan möta utmaningar. Ett exempel kan vara inom teknologisektorn, där det globala mandatet har många spännande möjligheter, säger Øyvind.

Han ser fram emot att samarbeta med Alexander Stensrud, som är den andra portföljförvaltaren i SKAGEN Vekst-teamet. De kommer att arbeta nära med SKAGENs övriga portföljförvaltare, med en lång tradition av att utbyta idéer fonder emellan.

Fokus på stock picking

SKAGENs investeringsfilosofi passar Øyvind Fjell väl. Han har nästan tio års erfarenhet av grundläggande bolagsanalys och av att välja ut attraktivt prissatta aktier med bästa möjliga avkastningspotential.

– Det kommer att bli en spännande och stor uppgift att arbeta i enlighet med SKAGENs beprövade, värdebaserade investeringsfilosofi. Många av SKAGEN Vekst kunder har varit med sedan 1993, där de har investerat i jakten på undervärderade och ofta missförstådda företag. Det är en linje som jag kommer att fortsätta att hålla. Vi kommer hela tiden att fokusera på att hitta de mest attraktivt prissatta bolagen av hög kvalité som har möjlighet att nå sin fulla potential över tid. Självklart ser jag också fram emot att göra mitt eget avtryck på portföljen och tillämpa den erfarenhet jag har fått genom åren, säger han.

Øyvind Fjell startar i SKAGEN som huvudförvaltare av SKAGEN Vekst den 3 juli 2017.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.