Till innehåll på sidan
Strand med badande sommarfirare
Sommar och semester stundar, efter ett första halvår som utvecklats långt mer stabilt och positivt än  de flesta trodde vid årets början. Foto: Bloomberg.

Utsikterna för 2017 fick en hel del pannor i den finansiella sektorn att rynkas, när 2016 gick mot sitt slut. En nyvald och oförutsägbar amerikansk president, brittisk exit och ett antal regeringsval i Europa gav upphov till stor osäkerhet. Halvvägs in på året verkar det som om rädslan för stora svängningar varit ogrundad hittills. Marknadsutvecklingen har de första sex månaderna varit stabil med stadigt stigande priser, vilket även gäller för SKAGENs aktiefonder, som alla har levererat god avkastning under första halvåret.

Sydkorea i topp i SKAGEN Kon-Tiki

Den bästa absoluta avkastningen hittills i år står SKAGEN Kon-Tiki för, upp 9,1 procent i år. Hittills har det varit Asien (utom Japan), som gett upphov till det mesta av både den relativa och absoluta avkastningen i tillväxtmarknaderna, samtidigt som bland annat Latinamerika och Ryssland underpresterat. Detta avspeglas också i SKAGEN Kon-Tikis portfölj, där tre sydkoreanska bolag, Samsung, LG och Hyundai, bidragit mest till avkastningen.

Några av de spännande nyheterna i SKAGEN Kon-Tiki i år är China Unicom, LM Ericsson och Atlantic Sapphire, som tillkommit bara under det andra kvartalet. Juni månad har använts för att bygga upp nya investeringar och minska innehaven i de bolag som närmar sig kursmålen. I fondens status- och kvartalsrapporter, kan du kontinuerligt följa utvecklingen i SKAGEN Kon-Tiki.

SKAGEN Global fokuserar på tillväxtmarknaderna

Flera nya bolag har också tagits in i SKAGEN Globals portfölj under året. I juni tillkom det tyska industribolaget Henkel och den Hongkong-baserade fastighetsutvecklaren Cheung Kong Property. Båda företagen är starkt förankrade i tillväxtmarknaderna och har klassiska värdebaserade tillgångar och disciplinerad bolagsledning.

SKAGEN Global har haft ett stabilt första halvår, både absolut och relativt, inte minst med bidrag från Samsung Electronics, Unilever och Citigroup. Fonden är för närvarande underviktad i den amerikanska marknaden till förmån för en övervikt i tillväxtmarknaderna, där aktierna för närvarande ger de mest attraktiva möjligheterna.

Fortsatt uppåt för fastighetsfonden SKAGEN m2

Förra året toppade SKAGEN m2 rankingen som Europas bästa globala fastighetsfond. Den positiva trenden ser ut att fortsätta under 2017, och portföljen har levererat 6,0 procents avkastning hittills i år, vilket är 5,2 procent bättre än jämförelseindex. Även i juni slog fonden sitt jämförelseindex. Fondens största bidragsgivare var Global Logistic Properties, Deutsche Wohnen, Shangri-La Asien.

Det globala mandatet ger SKAGEN m2 möjligheten att undvika lokala bostadsbubblor och välja de mest attraktiva fastighetsaktierna på marknaden. Detta gör det möjligt att skapa en robust portfölj som är diversifierad både geografiskt och mellan olika typer av fastighetsbolag. I oktober firar fonden fem år.

Ödmjuk stjärna till SKAGEN Vekst

I medierna beskrivs han som en stjärna och han rankas som en av de bästa förvaltarna av nordiska aktier i Norden. Ändå är det med stor ödmjukhet som Øyvind Fjell nu tar sig an att leda den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst. Han kommer från Delphi Fonder med imponerande resultat i bagaget och en nominering från Morningstar som en av Norges bästa förvaltare i kategorin nordiska aktier. Han kommer att ha full fokus på att hitta de mest prisvärda kvalitetsbolagen med potential att omvärderas över tid, och använda den erfarenhet han har byggt upp under de senaste åren. Läs intervjun med Øyvind här.

Nya bolag i SKAGEN Focus

Generellt har det första halvåret varit mycket händelserikt för SKAGENs aktie- och räntefonder. Detta gäller även den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus. I juni gick teamet in i gas- och oljeborrbolaget Helmerich & Payne, som därmed blev det fjärde nya i portföljen 2017. Även Bank of Kyoto, reservdelstillverkaren Gestamp Automoción och teknikföretaget X-FAB har tillkommit.

SKAGEN Focus förvaltare fäster stor vikt vid att disciplinerat följa sina kursmål för enskilda aktier i den koncentrerade portföljen. I juni innebar det att sydkoreanska Hynix och holländska Philips Lighting fick lämna portföljen. Båda företagen har haft en fantastisk utveckling sedan de togs in och båda har redan nått sina kursmål.

Läs mer om SKAGENs aktie och räntefonder i statusrapporterna.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.