Till innehåll på sidan

Fondbranschen står inför ökad efterfrågan på passiv förvaltning och ökat användande av digitala kanaler. Denna nya vardag måste mötas med en organisation som fortsatt kan säkerställa trygg, framåtblickande och professionell fondförvaltning.

Tillsammans med SKAGENS styrelse arbetar ledningen därför för att stärka SKAGEN för framtiden. Hur omfattande förändringarna blir är för tidigt att säga. SKAGEN är i dag överbemannat i förhållande till den framtida strategin.

De anställda har erbjudits ett frivilligt avgångsprogram, men vi vet ännu inte hur många som accepterar avgångsvederlaget eller som kommer att beröras. SKAGEN kommer att göra sitt yttersta för att stötta sina anställda under denna omställningsperiod.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.