Till innehåll på sidan

– Låt aldrig en god kris gå till spillo, var rådet Kristoffer Stensrud gav till Knut Gezelius, när SKAGEN samlade tre av SKAGEN Globals tidigare och nuvarande förvaltare i slutet av september.

Den globala aktiefonden fyller 20 år i år. Kristoffer Stensrud var fondens förste portföljförvaltare, och i jubileumssamtalen med Kristian Falnes och Knut Gezelius ger han Asienkrisen i slutet av 1990-talet en stor del av äran för att fonden fick en så god start.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.