Till innehåll på sidan
Bild på en börsmäklare på New York-börsen.
Värderingarna ligger på rekordhöga nivåer, och Dow Jones Industrial index slog 21.000-vallen redan i mars efter att ha slagit 20.000-rekordet i januari i år. Foto: Bloomberg

De senaste 12 månaderna har bjudit på en positiv utveckling för SKAGENs aktie- och räntefonder. Alla har levererat god absolut avkastning och 7 av 8 fonder har slagit sina jämförelseindex på 12 månaders sikt. Till exempel har kunder i SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Focus fått en avkastning på 32,3 procent och 33,8 procent det senaste året.

Uppgången på marknaderna har nu varat i mer än åtta år. Den fråga vi ofta får är: hur länge kan det pågå?

Tid för aktiv stock picking

De flesta indikatorer pekar fortsatt på en stark finansiell grund för den globala ekonomin med utrymme för fortsatt tillväxt. Arbetslösheten faller, optimismen ökar och likaså konsumtionen. Å andra sidan, råder geopolitiskt osäkra tider, något vi vet att marknaderna kan reagera våldsamt på. Samtidigt är värderingen på flera marknader på rekordnivåer. Till exempel bröt Dow Jones Industrial index 21.000-vallen mars med en hastighet som inte skådats sedan 1999. En större korrigering ser onekligen ut att närma sig.

Vi förstår viljan att blicka in i framtiden. Men i själva verket är det inte något vi sysslar med. Det viktigaste för SKAGENs portföljförvaltare är att positionera fonderna så bra som möjligt, oavsett om marknaden går upp eller ner. Vi gör detta genom att välja de bolag där potentialen är attraktiv i förhållande till priset. En princip som verkar vara avgörande i den tid vi befinner oss i.

Långa perspektiv i SKAGEN Global

I augusti fyller vår stora globala aktiefond SKAGEN Global 20. Med andra ord är det en fond som flera gånger tidigare har varit med om långa perioder av uppåtgående marknader och motsvarande dramatiska fall. Fonden har haft en genomsnittlig årlig avkastning på 14,9 procent sedan start, vilket visar värdet av att ha ett långsiktigt perspektiv. Under samma period har jämförelseindex haft en genomsnittlig årlig avkastning på 5,2 procent. Även om fonden hade ett bra år 2015, då den slog sitt index, hamnade den efter under 2016. Det finns dock flera faktorer som för närvarande pekar på att SKAGEN Global nu kan komma ikapp. Fonden hade en stark mars månad och är nu i linje med index hittills i år. De tre största bidragsgivarna i fonden hittills i år har varit Unilever, G4S och Samsung Electronics.

SKAGEN Kon-Tiki fortsätter starkt

Till skillnad från den amerikanska aktiemarknaden och de stora breda indexen, har särskilt tillväxtmarknaderna inte haft samma starka utveckling under denna åttaårsperiod. Det har varit en lång följd av år med outnyttjad potential som inte helt kunnat hålla jämna steg med de utvecklade marknaderna. Men det senaste året har det vänt, och utvecklingen fortsatte i mars.

SKAGEN Kon-Tiki har genererat en god avkastning på 11,2 procent under första kvartalet. Fondens NAV ligger på en rekordhög nivå och är drygt tre procentenheter före index över 12 månader. Portföljteamet arbetar löpande med att trimma och optimera portföljen, som koncentrerades ytterligare i mars och nu är nere på 56 positioner. Samsung var återigen den bästa bidragsgivaren under kvartalet med mycket goda resultat.

Norsk stjärnförvaltare till SKAGEN Vekst

Även om SKAGEN Vekst är inne på sitt 24:e levnadsår, vilket är en ovanligt hög ålder i fondsammanhang, är fonden långt ifrån ålderssvag. De senaste 12 månaderna har SKAGEN Vekst gett en avkastning på 26,1 procent. Motsvarande siffra för jämförelseindex är 21,2. Orsakerna till den goda utvecklingen för Vekst är flera: stark stock picking och en marknad som slutligen börjar gynna värdebolag framför tillväxtbolag.

I mars meddelade vi också att en ny huvudförvaltare, Øyvind Fjell, har rekryterats till SKAGEN Vekst. Han startar den 1 juli. Øyvind Fjell har 10 års erfarenhet av förvaltning av nordiska aktier och rankas bland de bästa i sin kategori med en AAA rating från Citywire och nominering som bästa nordiska förvaltare av Morningstar 2017.

Spännande nya bolag i SKAGEN Focus och SKAGEN m2

Jakten på de 35 bästa investeringsidéerna fortsätter med oförminskad styrka i den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus. Efter att teamet med stor framgång investerat i metallindustrin genom First Quantum, South32 och Pan America, gick de i mars åter in i sektorn med det sydafrikanska guldgruvbolaget Gold Fields. Bolaget anses och värderas som ett rent sydafrikanskt företag, trots att huvudparten av verksamheten finns i Australien, Sydamerika och Västafrika.

I den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 fortsätter också arbetet med att optimera och positionera portföljen. Således har fonden gått in i två spännande bolag, det österrikiska Immofinanz och finska Sponda, som bägge har en flertal intressanta triggers.


I statusrapporterna hittar du uppdateringar för SKAGENs räntefonder, som fortsätter leverera goda resultat, både absolut och i förhållande till index.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.