Till innehåll på sidan
Porträttbilder av tre män och en kvinna
På SKAGEN Dagen den 12 januari 2018 möter du portföljförvaltare Tomas Johansson (överst till vänster), investeringsdirektör Alexandra Morris, professor Lars Marcus och SKAGENs vd Per Wennberg.

Investeringsdirektör Alexandra Morris bjuder bland annat på utblickar på årets investeringsmöjligheter. Ett helt nytt fondkoncept som gör aktivistinvesteringar tillgängliga för alla presenteras dessutom, och vi får en inspirerande visualisering av hur värde kan skapas i framtidens städer.

Läs mer om programmet och talarna här.

Eventet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Välkommen att ta med en vän! Vi bjuder på dryck och enklare förtäring. Under kvällen lottar vi ut 25 ex av ekonomijournalisten Katrine Marçals bok Who Cooked Adam Smith's Dinner?.

Fredag 12 januari 2018 kl 16.30–ca 18.45

Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

ANMÄLAN

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.