Till innehåll på sidan

Konfliktfyllt tredje kvartal

Geopolitisk oro och hot om atomkrig påverkade inte de globala aktiemarknaderna nämnvärt under kvartalet. Än ...

SKAGEN Global under 20 år

Vi har samlat tre av SKAGEN Globals förvaltare för att tala om tiden som gått och om fondens framtid. Se ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.