Till innehåll på sidan
Bild på portföljförvaltaren Øyvind Fjell.
AAA-rankade portföljförvaltaren Øyvind Fjell har rekryterats till den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst, där han startar 1 juli.

SKAGEN Vekst

SKAGEN har rekryterat Øyvind Fjell som ny portföljförvaltare av den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst. Øyvind startar 1 juli 2017 och kommer från Delphi Nordic. Han har tio års erfarenhet av att förvalta nordiska aktier och är rankad som en av de bästa i sin kategori, grundat på resultaten han har uppnått för kunderna.

Sedan Øyvind Fjell tog över den femstjärniga fonden Delphi Nordic 2007, har han levererat exceptionell avkastning. Fonden har mer än dubbelt så hög avkastning som jämförelseindex sedan slutet av 2012. Øyvind Fjell var nominerad som bästa nordiska förvaltare av Morningstar 2017.

Med en fondkurs på all time high, slutar Ole Søeberg och Geir Tjetland som portföljförvaltare i SKAGEN Vekst-teamet. Ole Søeberg slutar 1 april för att utveckla nya investeringsmöjligheter i Köpenhamn. Geir Tjetland fortsätter till 1 juli och kommer därefter att arbeta med att förvalta sitt eget kapital. Alexander Stensrud fortsätter som portföljförvaltare i teamet.

SKAGEN Kon-Tiki

Erik Landgraff slutar som portföljförvaltare av tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki den 1 april, för att börja arbeta för en Hongkong-baserad hedgefond. SKAGEN Kon-Tiki kommer fortsätta att förvaltas av huvudförvaltaren Knut Harald Nilsson och portföljförvaltarna Kristoffer Stensrud och Cathrine Gether.

SKAGEN kommer att rekrytera ytterligare en senior förvaltare till SKAGEN Kon-Tiki-teamet.

SKAGEN m2

Harald Haukås, portföljförvaltare i fastighetsfonden SKAGEN m2, lämnar SKAGEN den 1 april för att förvalta sitt eget kapital. Han kommer också att arbeta på deltid på Stavangers universitet. SKAGEN m2 kommer fortsätta förvaltas av Michael Gobitschek, som har förvaltat fonden sedan starten.

– Vår skyldighet gentemot våra kunder är att säkra de bästa talangerna för att förvalta deras investeringar. Därför är jag väldigt glad över att önska Øyvind Fjell välkommen till SKAGEN Vekst. Han blir en stor tillgång för förvaltarteamet. Jag vill också tacka Geir, Ole, Harald och Erik för deras värdefulla insatser för SKAGEN under flera år, säger Alexandra Morris, investeringsdirektör i SKAGEN.

– Vår högsta prioritet är att ge våra andelsägare bästa möjliga riskjusterade avkastning, och alla rekryteringar vi gör har kundernas avkastning som viktigaste mål, säger SKAGENs vd Øyvind Schanke.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.