Till innehåll på sidan
Folkvimmel i Visby under Almedalsveckan.
Foto: Region Gotland/Malin Ericsson

SKAGEN Fonder, Lannebo Fonder, East Capital och Spiltan – fyra oberoende fondförvaltare som vanligtvis konkurrerar förenas i ett engagemang för samhällsfrågor i Almedalen. Vi räknar med intressanta diskussioner kring konkreta frågeställningar som engagerar och berör.

Välkommen den 3 juli, Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26 i Visby!

Se programmet

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.