Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Är aktiva fonder en fördel i orostider?

Vårt investeringsteam har förblivit fullt operativt under coronkrisen och applicerar sin gemensamma erfarenhet och individuella expertis för att rida ut stormen på aktiemarknaderna. Detta innebär att säkra våra portföljer mot de senaste svängningarna, samtidigt som vi investerar för att skapa bästa möjliga avkastning för den tid när molnen skingras och förhållandena börjar normaliseras igen.

Under de senaste sex veckorna har vi sett en serie historiska marknadsrörelser, då corona-viruset snabbt har spridit sig och utvecklats från en hälsokris till en ekonomisk och finansiell kris. S&P 500 tappade till exempel en tredjedel av sitt värde på drygt en månad - dess snabbaste kollaps någonsin - innan det levererade sin bästa tre-dagarsavkastning sedan slutet av depressionen på 30-talet.

Billigare aktier men riskerna kvarstår

Trots svängningarna på sistone, ser aktier generellt ganska korrekt värderade ut. Globalindexet MSCI AC World Index handlas till ett P/E-tal på 12,9x. Aktiemarknaderna har fallit med drygt en fjärdedel från sina toppnivåer i februari, men värderas endast något under deras 10-års genomsnitt (13,2x). Detta visar hur mycket aktiekurserna hade stigit före krisen, och att investerare fortfarande måste vara selektiva. Faktum är att multiplerna sannolikt kommer att expandera ännu en gång eftersom inkomstberäkningarna utan tvekan kommer att falla avsevärt 2020.

Medan många institutioner ökar sin aktieexponering efter korrektionen förblir vissa marknader relativt dyra, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten framöver. S&P 500 handlas till exempel för närvarande med ett cykliskt justerat Shiller P/E Ratio på 24,9x, vilket är högre än dess historiska genomsnitt på 17,0x - och mer än dubbelt så högt som 11,7x, under den globala finanskrisen. Marknaderna är känsliga för ytterligare nedgångar på grund av coronaviruset, och en gedigen förståelse för bolagen och de risker de står inför är nu viktigare än någonsin.

Fördel med aktiva fonder

Med detta som bakgrund har vi nyligen lagt till några defensiva bolag i våra portföljer, däribland ett telekomföretag i Asien och Europa, och en USA-baserad medie- och hemunderhållningsgrupp. Båda har motståndskraftiga affärsmodeller som är väl lämpade för den nuvarande situationen. Vi ser fram emot att dela mer information om våra nya investeringar i våra kommande rapporter för första kvartalet.

En annan fördel med vår aktiva strategi i den nuvarande situationen är att vi selektivt kan lägga till kvalitetsbolag som bör överprestera när den ekonomiska bilden blir tydligare och marknadssentimentet förbättras. Även om det vore oklokt att förutsäga exakt när detta kommer att ske, är de uppmuntrande PMI-siffrorna från Kina den här veckan en positiv indikator på hur snabbt ekonomier kan komma att återhämta sig.

Våra fonders breda mandat, som gör det möjligt att välja ut de bästa företagen från hela världen till priser som tidigare varit utom räckhåll, är en tydlig fördel för våra kunder i detta läge.

Några av de mer offensiva företagen som vi nyligen har lagt till vid attraktiva värderingar, är i energi- och gruvsektorn samt en amerikansk finansgrupp med lägre direktexponering mot sektorer som är mest utsatta för en ekonomisk avmattning.

Möjligheter i krisen

VIX-indexet (som mäter marknadsvolatilitet) nådde sitt högsta värde någonsin under mars - en månad då S&P 500 både hade den största procentuella nedgången under en dag sedan "svarta måndagen" och den största uppgången sedan 1933. Vi har exempel i våra egna fonder på bolag som har haft dramatiska svängningar på över 20 procentenheter, vilket skapar möjligheter för en aktiv investerare som SKAGEN.

En enklare förutsägelse är att marknaderna kommer att förbli instabila fram till dess att coronafallen når sin topp. Även om denna volatilitet kan vara oroande, så ger det möjligheter för oss som stock-pickers. Vi har den extra fördelen i SKAGEN att förvalta koncentrerade portföljer, vilket gör dem enklare att bevaka, och vi har utnyttjat de senaste aktiekurs-topparna för att sälja positioner och hjälpa till att säkra våra fonder. Ett bra exempel är den amerikanska stormarknadskedjan Kroger, som har ökat 50% de senaste månaderna och nått vårt kursmål snabbare än vi ursprungligen förväntade oss.

Kan dra fördel av marknadsrörelser

Vi har också ett stort bibliotek med företagsanalyser som byggts upp under många år, tidigare innehav och investeringsidéer som kan tas in i portföljerna om priset är rätt. Våra fonder är mycket likvida och/eller har gott om kontanter tillgängliga så de är väl placerade för att dra fördel av gynnsamma marknadsrörelser.

I stället för att gå på känsla kring marknadshändelser som passiva investerare, som tenderar att bli överexponerade mot inattraktiva "gamla" aktier i de index de följer, känner jag mig stärkt av att vi har kontroll över vårt eget öde och kan vara proaktiva när det gäller att hantera våra egna fonder.

Förutom att vi är mycket selektiva innebär vår långsiktiga investeringshorisont att vi kan fokusera på företagsfundamenta och katalysatorer, snarare än på kortvarigt marknadsbuller. Vi förblir disciplinerade och aktiva, och jag är övertygad om att det hårda arbete vi har gjort under marknadsoron kommer att belönas framöver.

 

Tveka inte att kontakta oss

Undrar du över något eller vill diskutera sparande och fondplaceringar? Hör av dig till oss.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up