Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

Marknadsuppdatering 24 mars: dragkamp om stödpaket

 • Måndagen avslutades med att S&P 500 var ner nästan tre procent efter en volatil handelsdag.
 • Stockholmsbörsen hade en mycket svag utveckling för tredje måndagen i rad men steg under tisdagen.
 • I går meddelade Fed nya och mer omfattande åtgärder för att stödja ekonomin, inklusive obegränsade kvantitativa lättnader och flera nya finansieringsfaciliteter. För första gången köper Fed också företagsobligationer utöver statsobligationer och fastighetslånssäkrade obligationer.
 • Det blev ingen överenskommelse i den amerikanska senaten om förslaget på stimulanspaketet på 2 biljoner dollar. För andra dagen blockerade demokraterna paketet, och insisterade på strängare gränser för hur stora företag får använda räddningsfonder . Det finns indikationer på att en överenskommelse närmar sig.
 • Trots massiva åtgärder från Fed, var marknaden besviken över bristen på överenskommelse angående det amerikanska stimulanspaketet och slutade ner.
 • Fed och de andra centralbankerna genomför massiva åtgärder för att säkra kreditmarknaderna, men marknaderna vill se åtgärder som stimulerar ekonomierna.
 • Volatiliteten för den nporska kronan fortsätter trots Norges Banks meddelande att de kommer att ingripa genom att stödköpa valutan när de anser det nödvändigt. Rörelserna över dagen var enorma i går.
 • I morse kom de första indikatorerna på utsikterna för den europeiska ekonomin med de preliminära PMI:erna för Frankrike, Tyskland och euroområdet. Alla indikatorer är kraftigt nedåt.
 • Siffrorna kopplade till tjänstesektorn är de lägsta som någonsin registrerats. Frankrike 29, Tyskland 34 och euroområdet 28,4. Kom ihåg att siffror över 50 visar på tillväxt, så detta pekar på en mycket djup lågkonjunktur inom tjänstesektorn.

Status för SKAGENs fonder:

 • Alla fonder har god likviditet.
 • Alla fonder (utom SKAGEN Global) var rätt så aktiva under måndagen. 

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.