Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Veckouppdatering: en vecka utan motstycke

Centralbankerna runtom i världen svarade under förra veckan med sällan skådade finans- och penningpolitiska åtgärder. Under mottot "vad som än krävs" tillförs likviditet till bolag och deras anställda, i ett försök att få hjulen att fortsätta snurra.

För aktieinvesterare fortsatte oron för en djup och långvarig ekonomisk nedgång att speglas i världsindex MSCI World Index som föll med 11,7 procent mätt i euro förra veckan. Hittills i år har världsindex fallit med 23,2 procent mätt i i euro.

Här är några av händelserna som påverkat SKAGENs fonder – alla siffror per 20 mars 2020:

SKAGEN Global

Global-20-mars.jpg
 

 • Portföljförvaltarna fortsätter att fokusera på fundamental bolagsanalys för befintliga och potentiella positioner. Målet är att använda marknadsoron till att boosta de långsiktiga utsikterna i portföljen.
 • Fonden köpte inga nya bolag eller sålde under förra veckan, men gjorde mindre justeringar under de större kurssvängningarna.
 • Portföljen är likvid med en kontantandel under 1 procent, för att vara fullinvesterad i marknaden.

Läs mer on Global

SKAGEN Kon-Tiki

SKT-20-mars.jpg
 

 • Kon-Tiki hade en aktiv handelsvecka med fem nya investeringar under utveckling. Det rör sig om antingen relativt defensiva eller cykliska bolag med starka balansräkningar som är mer motståndskraftiga mot ett fall.
 • Portföljförvaltarna har också ökat några av fondens mer defensiva innehav, och har försiktigt ökat kvalitetsexponeringen.
 • Förra veckans försäljningar handlade främst om att rebalansera portföljen efter bolagens relativa prestationer. Innehavet i svagare cykliska bolag samt bolag under operationell och finansiell press har också skalats ner.

Läs mer om Kon-Tiki

SKAGEN m2

m2-20-mars.jpg 

 • SKAGEN m2 fortsätter att inrikta sig på det teamet anser är motståndskraftiga undersegment av fastighetsmarknaden, med god likviditet och balansräkningar. Fonden fortsatte att bygga positioner i operationellt och finansiellt starka bolag, och köpte aktier i nya och befintliga kvalitetsbolag.
 • När politikerna frenetiskt försöker täta hålen som uppstår i det globala finansiella systemet, förändras värderingarna för fastighetsbolag oundvikligen.
 • Utfallet av det som ser ut att bli ett rekordstort fall i BNP, kommer att påverka de flesta fastighetssegmenten. Bilden kompliceras dock av överdriven påverkan på fastigheter där människor samlas, eller med koppling till turism eller äldrevård.
 • Det är mindre klart om marknaden har prisat in hur försämrad likviditet och stor skuldsättning kan slå på fastighetsbolag med sämre balansräkningar. De senaste åren har det varit lätt att bortse från balansräkningarna, men dessa kommer troligen att få en avgörande betydelse för framtida avkastning.
 • Avkastningen för börsnoterade fastighetsbolag på senare tid indikerar ett stort fall i värderingar i de flesta sektorer. Siffror från NAREIT och andra källor visar att 1) privata och offentliga fastighetsmarknader är tätt sammankopplade och 2) att köpa börsnoterade fastighetsbolag med stor rabatt i förhållande till underliggande värden är ett recept på överavkastning. Marknadssvängningarna är en långsiktig möjlighet.

Läs mer om m2

SKAGEN Vekst

Vekst-20-mars.jpg 

 • Förvaltarna har fokuserat på att säkra portföljen för en eventuell långvarig ekonomisk nedgång och har reducerat innehaven i bolag med skuldsättning. Samtidigt upprätthåller de portföljens uppsidespotential genom att köpa bolag med starka balansräkningar men mer cyklisk intjäning.
 • SKAGEN Vekst har ett par illikvida positioner, men portföljen är likvid och har dessutom 4% kontanter.

Läs mer om Vekst

SKAGEN Focus

Focus-20-mars.jpg

 • Focus förvaltare anser att nedgången äntligen kan visa en stor del av "kvalitet/tillväxt", som fortsatt handlas till exceptionella multipler, i sin rätta dager. Dessa bolag är mer cykliska än vad som uppfattats tidigare och kommer att leda till fallande värderingsmultipler. Utvecklingen kan få ytterligare momentum av stora försäljningar av index- och ETF-relaterade produkter när privatkunder säljer av, främst i USA.
 • Japanska och koreanska bolag med starka finanser, solida balansräkningar och god likviditet, kan bidra till överavkastning. Detta kommer att boosta Focus relativa resultat, eftersom en tredjedel av portföljen är investerad i kraftigt undervärderade japanska och koreanska aktier med starka balansräkningar.
 • Focus har rekordlåg exponering mot amerikanska bolag, 13,8 procent nu. Det kan också leda till överavkastning eftersom USA:s ekonomi är på väg in i en extremt tuff period och en omfattande nedsläckning för att begränsa spridningen av Covid-19.
 • Fonden har gradvis tagit nya positioner där förvaltarna ser ett exceptionellt bra förhållande mellan risk och avkastningsmöjligheter på 2-3 års sikt.
 • Focus kontantposition var 7 procent i slutet av veckan.

Läs mer om Focus

PS: Som långsiktiga investerare har vi varit med om såväl upp- som nedgångar på marknaderna många gånger tidigare, marknaden har alltid kommit tillbaka, förr eller senare. Har du frågor om ditt sparande och fondernas utveckling, tveka inte att höra av dig! Vi finns på telefon och e-post, som vanligt.

Kontakta oss

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up