Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
1 min lästid

Marknadsuppdatering 27 mars: Fortsatt uppåt

27. mars 2020
  • Stimulanspaketet behöver nu godkännas av representanthuset innan det kan undertecknas av presidenten, vilket förväntas ske i dag.
  • Igår försvagades dollarn mot de flesta andra valutor, medan den norska kronan fortsatte att öka gentemot både euron och USDdollarn, innan valutan försvagades något igen under morgonen.
  • Trots bättre utveckling på aktiemarknaderna under veckan, förblir den övergripande bilden av den globala ekonomin mörk.
  • Färska arbetsmarknadssiffror presenterades igår i USA och visade på den högsta siffran som någonsin registrerats.  3,3 miljoner amerikaner har nu ansökt om arbetslöshetsersättning . Den tidigare högsta uppmätta siffran var 700 000 i september 1982.
  • Obligationsmarknaderna ökade igår och spreadarna minskade kraftigt i både tillväxtmarknader och i perifera Europa. Europeiska spreadar stramades åt mot Tyskland efter att Europeiska Centralbanken började köpa obligationer.

Status för SKAGENs Fonder 

  • Förvaltarna gör smärre justeringar i portföljerna.
  • Nya möjligheter följs upp.

Tveka inte att kontakta oss för frågor om sparande och fondernas utveckling!

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.