Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Veckouppdatering: Räddningspaketen boostade aktiemarknaderna

• Volatiliteten var fortsatt hög på de globala aktie-, kredit- och valutamarknaderna förra veckan. Corona-viruset fortsatte att spridas och USA anslöt sig till Europa som pandemins centrum.

• Centralbankerna trappade upp stimulanserna för att stödja ett ökande antal område i den globala ekonomin som stängts ner av myndigheter. Penningpolitiska stimulanser världen över utgör nu cirka 3% av den globala BNP:n. USA godkände ett rekordstort stöd om 2 biljoner dollar som motsvarar 9,5% av landets BNP.

• Aktiemarknaden kunde gjädja sig över en tre dagars rusning, som ledde till att MSCI All Country World Index slutade veckan med en ökning på 2,6%. Globalindexet är dock fortsatt ner 21,1% hittills i år.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från SKAGEN och få regelbundna uppdateringar om fonderna och marknaderna under coronaoron.

Läs mer arrow_right_alt

Här är något av det som präglade våra fonder:

SKAGEN Global

• Portföljförvaltarna är fortsatt fokuserade på att genomföra grundläggande analyser om befintliga och framtida positioner för att selektivt utnyttja överskottsvolatilitet och förbättra de långsiktiga utsikterna för portföljen.

• Fonden varken sålde av eller utökade några positioner förra veckan utan gjorde mindre portföljjusteringar som svar på extrema kursrörelser.

• Fonden behåller en likvid portfölj med en likvid position under 1% för att förbli investerad i marknaden.

Global.PNG

Skagen Kon-Tiki

• SKAGEN Kon-Tiki överträffade index under veckan då fondens energirelaterade och koreanska innehav återhämtade sig från de senaste nedgångarna.

• Portföljförvaltarna lägger till tre av sina senaste intressanta bolagscase och initierade två nya under veckan; dessa fem bolag uppvisar antingen attraktiv, defensiv karaktär eller stor, positiv potential i en snabb återhämtning, utan att riskera balansräkningen.

• Mitt i en extrem marknadsmässig volatilitet som troligen kommer att förbli hög, är portföljförvaltarna för närvarande fokuserade på större förflyttningar på marknaden eller företag som de redan känner till, bedömer innehavens lämplighet för den förändrade ekonomiska bakgrunden och förblir disciplinerade för att kunna kapitalisera när marknaden återhämtar sig.

Kon-Tiki.PNG

SKAGEN m2

• Förra veckan återhämtade sig den globala fastighetsmarknaden i viss mån, efter att ha fallit mer än många andra sektorer veckan innan.

• Investeringsteamet förblir fokuserade på vad de anser är motståndskraftiga undersegment på fastighetsmarknaden, kännetecknade av bolag med kassaflöde och en stark balansräkning. De fortsätter att bygga positioner i operativt och ekonomiskt stabila företag, och använder marknadsrörelserna för att selektivt öka exponeringen i kvalitetsbolag.

• Portföljen är mer likvid än den har varit på länge, och fondens kontantposition är för närvarande cirka 8%.

m2.PNG

SKAGEN Vekst

• Portföljförvaltarna har lagt till två nya aktuella bolag; det ena är för närvarande en position i både Kon-Tiki och Focus medan det andra är ett innehav i SKAGEN Global.

• Portföljen har fortsatt hög likviditet och fonden har nyligen fått ett inflöde av utdelningar; dess nuvarande kontantläge är 3,5%.

• Många bolag kämpar med att förutse effekten av covid-19, och många ställer in utdelningar och återköpsplaner, särskilt nordiska bolag.Vekst.PNG

SKAGEN Focus

• Portföljförvaltarna anser att den senaste utvecklingen av coronaviruset stödjer deras positiva syn på asiatiska och japanska aktiemarknader jämfört med västerländska marknader.  Särskilt USA som ser allt mer sårbart ut både ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv.

• De har selektivt ökat innehaven i bolag med exponering mot Asien och Japan, och förblev relativt defensiva mot USA, trots att de försiktigt har lagt till flera amerikanska företag med diversifierade katalysatorer och riskexponeringsfaktorer.

• Fondens likvida position är fortfarande 7%.

Focus.PNG

Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up