Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Veckouppdatering: Räddningspaketen boostade aktiemarknaderna

• Volatiliteten var fortsatt hög på de globala aktie-, kredit- och valutamarknaderna förra veckan. Corona-viruset fortsatte att spridas och USA anslöt sig till Europa som pandemins centrum.

• Centralbankerna trappade upp stimulanserna för att stödja ett ökande antal område i den globala ekonomin som stängts ner av myndigheter. Penningpolitiska stimulanser världen över utgör nu cirka 3% av den globala BNP:n. USA godkände ett rekordstort stöd om 2 biljoner dollar som motsvarar 9,5% av landets BNP.

• Aktiemarknaden kunde gjädja sig över en tre dagars rusning, som ledde till att MSCI All Country World Index slutade veckan med en ökning på 2,6%. Globalindexet är dock fortsatt ner 21,1% hittills i år.

Här är något av det som präglade våra fonder:

SKAGEN Global

• Portföljförvaltarna är fortsatt fokuserade på att genomföra grundläggande analyser om befintliga och framtida positioner för att selektivt utnyttja överskottsvolatilitet och förbättra de långsiktiga utsikterna för portföljen.

• Fonden varken sålde av eller utökade några positioner förra veckan utan gjorde mindre portföljjusteringar som svar på extrema kursrörelser.

• Fonden behåller en likvid portfölj med en likvid position under 1% för att förbli investerad i marknaden.

Global.PNG

Skagen Kon-Tiki

• SKAGEN Kon-Tiki överträffade index under veckan då fondens energirelaterade och koreanska innehav återhämtade sig från de senaste nedgångarna.

• Portföljförvaltarna lägger till tre av sina senaste intressanta bolagscase och initierade två nya under veckan; dessa fem bolag uppvisar antingen attraktiv, defensiv karaktär eller stor, positiv potential i en snabb återhämtning, utan att riskera balansräkningen.

• Mitt i en extrem marknadsmässig volatilitet som troligen kommer att förbli hög, är portföljförvaltarna för närvarande fokuserade på större förflyttningar på marknaden eller företag som de redan känner till, bedömer innehavens lämplighet för den förändrade ekonomiska bakgrunden och förblir disciplinerade för att kunna kapitalisera när marknaden återhämtar sig.

Kon-Tiki.PNG

SKAGEN m2

• Förra veckan återhämtade sig den globala fastighetsmarknaden i viss mån, efter att ha fallit mer än många andra sektorer veckan innan.

• Investeringsteamet förblir fokuserade på vad de anser är motståndskraftiga undersegment på fastighetsmarknaden, kännetecknade av bolag med kassaflöde och en stark balansräkning. De fortsätter att bygga positioner i operativt och ekonomiskt stabila företag, och använder marknadsrörelserna för att selektivt öka exponeringen i kvalitetsbolag.

• Portföljen är mer likvid än den har varit på länge, och fondens kontantposition är för närvarande cirka 8%.

m2.PNG

SKAGEN Vekst

• Portföljförvaltarna har lagt till två nya aktuella bolag; det ena är för närvarande en position i både Kon-Tiki och Focus medan det andra är ett innehav i SKAGEN Global.

• Portföljen har fortsatt hög likviditet och fonden har nyligen fått ett inflöde av utdelningar; dess nuvarande kontantläge är 3,5%.

• Många bolag kämpar med att förutse effekten av covid-19, och många ställer in utdelningar och återköpsplaner, särskilt nordiska bolag.Vekst.PNG

SKAGEN Focus

• Portföljförvaltarna anser att den senaste utvecklingen av coronaviruset stödjer deras positiva syn på asiatiska och japanska aktiemarknader jämfört med västerländska marknader.  Särskilt USA som ser allt mer sårbart ut både ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv.

• De har selektivt ökat innehaven i bolag med exponering mot Asien och Japan, och förblev relativt defensiva mot USA, trots att de försiktigt har lagt till flera amerikanska företag med diversifierade katalysatorer och riskexponeringsfaktorer.

• Fondens likvida position är fortfarande 7%.

Focus.PNG

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up