Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Fondexperten: Betala inte för mycket för tillväxt

För tag sedan beskrev jag flera olika möjliga vägar till återhämtning för aktiemarknaden efter coronaviruskrisen. Sådana analyser är vanligt förekommande som strategiskt verktyg för att vägleda taktiska åtgärder. Dessa "vad händer om"-analyser kan vara användbara för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas om en viss uppsättning antaganden uppfylls. Vi tänker igenom alternativa åtgärder och förbereder oss för att kunna agera snabbt då situationen utvecklas. Att vara förberedda gör att vi blir mindre beroende av att ha tur.

Scenarier för en hållbar återhämtning

I mitten av april beskrev vi följande potentiella scenarier för en hållbar återhämtning:

  1.  Viruset kommer att vara under kontroll till sommaren och vi kommer att se en gradvis återgång till det normala. Aktiemarknaden bör fortsätta stiga och återhämtningen kommer att vara V-formad.
  2. Viruset kommer att vara under kontroll till sommaren, men en andra våg kommer under hösten. Aktiemarknaden korrigeras nedåt igen och återhämtningen kommer att vara W-formad.
  3. Vi kommer inte att se en fortsatt återhämtning förrän ett beprövat vaccin tagits fram, möjligtvis under första hälften av 2021. Vi kommer att se en långvarig nedgång och en allvarlig lågkonjunktur med en mer U-formad återhämtning.

En stark återhämtning sedan början av april antydde vid tidpunkten att vi var i scenario 1. Nya signaler från både Federal Reserve och Internationella valutafonden (IMF) om den förvärrade utvecklingen för världsekonomin, har ökat sannolikheten för att vad vi genomgått inte var något mer än ett björnmarknadsrally. Det visar också på det ökade gapet mellan realekonomin och aktiemarknaden. Detta kommer troligen att leda till mer dämpade börser snarare än ett mer livaktigt näringsliv den kommande tiden.

En marknad full av möjligheter

Om scenario 2 verkar mer troligt, är det här ett lämpligt ögonblick att påminna oss om vad det betyder att vara en aktiv värdeinvesterare.

De flesta forskare definierar värde enligt kvantitativa mått. Värdeaktier klassificeras som de företag som har lägst pris/bokvärde (P/B) och pris/vinst (P/E). En korg värdeaktier definierat enligt detta kan enkelt och billigt köpas via en ETF (en fond som till skillnad från vanliga fonder handlas  på börsen).

Den stora bristen med denna metod är en tendens att skilja tillväxt och kvalitet från värde. För en aktiv investerare som SKAGEN betyder värdeinvesteringar att vi tar hänsyn till kvalitet, tillväxt och värde i vår övergripande bedömning av det underliggande värdet. Vi kommer inte att investera i en aktie som på ytan ser billig ut, om förvaltarna anser att bolagets har en oproportionerlig nersidesrisk i förhållande till det nuvarande marknadspriset. Likaså kan SKAGENs förvaltare värdera bolag med en mer förutsägbar vinstprofil − eller med potential för strukturell (och inte spekulativ) tillväxt − högre.

Poängen är inte att undvika tillväxt, utan snarare att undvika att överbetala för tillväxt. På senare tid har vi sett att marknader hållas upp av ett litet antal väldigt stora tillväxtaktier. Det här är särskilt fallet inom teknologisektorn, exemplifierat av det tech-tunga Nasdaq-indexet. Detta har i stort sett varit opåverkat av rörelserna i andra globala marknadsindex.

Genom att ha en försiktig och pragmatisk inställning till värde ser vi att dagens volatila marknader kan vara fulla av möjligheter.

Bortom pandemin

Tillbaka till scenarierna. Om vi verkligen är på väg mot scenario 2, är en lågkonjunktur sannolik under hela 2020. Vårt fokus blir då att förvalta våra portföljer enligt det ovan nämnda scenariot. Samtidigt bör vi titta alltmer bortom pandemin för att hitta det ökade antalet möjligheter i en värld som kommer att se radikalt annorlunda ut än tidigare.

I sökandet efter möjligheter finns det några ändrade omständigheter som vi kommer att behöva reflektera över och vara förberedda på:

Privat sektor

Vi kommer att bli mer försiktiga med att delta vid stora evenemang. Vi kommer att äta mer hemma och våra matvanor kan komma att förändras – i Norge har vi redan sett en ökning i mjölkkonsumtionen för första gången på åratal. Vi kommer att i ökande grad tillbringa tid med familjen, titta på Netflix, spela digitala spel såväl som brädspel, beställa på nätet, arbeta hemifrån, mm. Detta skulle kunna bromsa inflyttningen till storstäder. Vi kommer att vara mer fokuserade på hygien, och ha nya rutiner kring handtvättning, hostande och hälsande.

Näringsliv

Hotell, konferenslokaler och flygbolag står inför stora utmaningar till följd av färre kunder och behovet av anpassning till social distansering. Som ett resultat kommer priserna på dessa tjänster att stiga. Sport-, fritids- och konsertarrangörer kommer att ställas inför färre kunder och mer digitala möten. Med större medvetenhet om hygien och social distansering, kommer  fler att jobba hemifrån.

Myndigheter

Vi kommer att se mer myndighetsinvolvering, högre skatter, mindre integritet. I flera länder kommer åtgärder för att minska ojämlikheten bli aktuella. Användandet av artificiell intelligens, särskilt inom vården, och problem med psykisk ohälsa kommer att behöva tas itu med. Det kommer att vara fokus på klimatförändringar och en "Green Deal" för att lösa krisen. 

Globala utmaningar

Det finns många utmaningar, men några framstår, allt tydligare: till exempel inkomstklyftor, ökad nationalism och protektionism och internationellt samarbete.

Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up