Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

Marknadsuppdatering 19 mars: fortsatt turbulens

  • De långa räntorna steg överlag, även i så kallade trygga hamnar. Den 10-åriga amerikanska räntan steg med 11 punkter och den tyska med 20 punkter.  Den tyska räntenivån är nu på en liknande nivå som i början av året, något som är ovanligt i orostider.
  • Detta är ett tecken på att investerare behöver kontanter och säljer av de flesta likvida tillgångar i sina portföljer för att möta säkerhetskrav eller täcka försäljningar. Det kan också vara en indikation på att de massiva stimulanserna världen över kommer att resultera i högre statsskulder.
  • Vi noterade extrema rörelser på valutamarknaderna med en krasch för norska kronan. USD/NOK ligger på rekordhöga nivåer, med 1 USD för 11,87 NOK.
  • ECB lanserade ett stimulanspaket på 750 miljarder euro för att återskapa förtroende och stabilitet i marknaderna. De kommer att stödköpa stats- och företagsobligationer. Detta komemr utöver de kvantitativa lättnaderna, och ECB kommer nu att köpa för mer än en biljon euro under de kommande nio månaderna. Den europeiska obligationsmarknaden svarade positivt.  

SKAGENs fonder

  • Portföljförvaltarna fortsätter att positionera fonderna för en  återhämtning, och samtidigt säkra upp för en potentiell fortsatt nedgång.
  • De följer en rad attraktiva bolag med starka balansräkningar, som har blivit lågt värderade i den rådande marknaden.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.