Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Marknadsuppdatering 19 mars: fortsatt turbulens

  • De långa räntorna steg överlag, även i så kallade trygga hamnar. Den 10-åriga amerikanska räntan steg med 11 punkter och den tyska med 20 punkter.  Den tyska räntenivån är nu på en liknande nivå som i början av året, något som är ovanligt i orostider.
  • Detta är ett tecken på att investerare behöver kontanter och säljer av de flesta likvida tillgångar i sina portföljer för att möta säkerhetskrav eller täcka försäljningar. Det kan också vara en indikation på att de massiva stimulanserna världen över kommer att resultera i högre statsskulder.
  • Vi noterade extrema rörelser på valutamarknaderna med en krasch för norska kronan. USD/NOK ligger på rekordhöga nivåer, med 1 USD för 11,87 NOK.
  • ECB lanserade ett stimulanspaket på 750 miljarder euro för att återskapa förtroende och stabilitet i marknaderna. De kommer att stödköpa stats- och företagsobligationer. Detta komemr utöver de kvantitativa lättnaderna, och ECB kommer nu att köpa för mer än en biljon euro under de kommande nio månaderna. Den europeiska obligationsmarknaden svarade positivt.  

SKAGENs fonder

  • Portföljförvaltarna fortsätter att positionera fonderna för en  återhämtning, och samtidigt säkra upp för en potentiell fortsatt nedgång.
  • De följer en rad attraktiva bolag med starka balansräkningar, som har blivit lågt värderade i den rådande marknaden.
Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up