Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Vanliga frågor under coronaoron

Jag hoppas att ni och era familjer mår under omständigheterna väl! 

Under den senaste veckan har vi varit i kontakt med många kunder som önskar råd om sina placeringar. Här de allra vanligaste frågorna – och våra svar:

Hur är SKAGENs beredskap i coronaoron?

Vi är en del av en reglerad bransch, och är därför ålagda att ha kontinuitetsplaner för en rad olika scenarier. Så snart utmaningarna i samband med COVID-19 blev tydliga, kunde vi snabbt sätta dessa planer i verket. Jag har också själv fördelen av att ha arbetat med hanteringen av ett pandemiutbrott i min tidigare yrkesbana, så denna erfarenhet har bidragit till våra åtgärder.

Idag arbetar de flesta i SKAGEN hemifrån, och alla system och processer fungerar effektivt. Vår datainfrastruktur är kritisk, och vi har inbyggd back-up och flexibilitet i dessa. Jag inriktar mig nu på att skydda medarbetarna, upprätthålla investeringsverksamheten och att tydligt och regelbundet kommunicera med våra kunder. Jag ser framför mig att de nu rådande restriktionerna kommer att fortgå ett tag till.

Vad är ert råd till oroliga kunder?

Under perioder med marknadsvolatilitet är det inte konstigt att man är orolig. Men trots det är det mindre klokt att agera känslomässigt, eller på inrådan av en rad självutnämnda experter i som delar sina åsikter i sociala medier. Det finns bara ett råd jag kan ge, och det är att handla förnuftigt. Det ser olika ut för olika kunder. Det som spelar in är din investeringshorisont och din risktolerans, båda är personliga.

Några av er har också ställt frågor om SKAGENs finansiella situation och om denna är kopplad till era investeringar i våra fonder. Det enkla svaret är nej. Våra fonder är av lagkrav helt åtskilda från bolaget SKAGEN. Vi är ett välkapitaliserat och solvent bolag, och vi stresstestar detta årligen mot en rad scenarier. Dessutom är vi en del av en stor, välkapitaliserad koncern, norska Storebrand.

Även om vi inte kan mötas ansikte mot ansikte just nu, är vi tillgängliga på telefon och e-post, som vanligt. Tveka inte att höra av dig!

Hur hanterar portföljteamet situationen?

SKAGENs portföljförvaltare är väl lämpade för att handskas med det slags osäkerhet och oro som vi ser på marknaderna för närvarande. Det är av den anledningen vi valde dem från början. Marknadsvolatilitet innebär ju både risker och möjligheter. Vi vet att förlusterna kommer att vara tillfälliga; men vi vet också att vissa bolag och branscher kommer att drabbas långsiktigt.

Här är det en fördel att vara en aktiv förvaltare med breda mandat! SKAGENs portföljförvaltare kombinerar defensiva och mer offensiva investeringar. De kommer att fortsätta justera portföljerna utifrån deras analys av bolags- och marknadsförhållandena. Vissa bolag kommer att bli mer intressanta, andra mindre. Samtidigt kommer de att identifiera bolag som kommer att blomstra när marknaderna normaliseras igen.

William Shakespeare sägs ha skrivit Kung Lear under en karantän i samband med ett pestutbrott i London – så jag förväntar mig en hel del av SKAGENs portföljteam under de kommande veckorna och månaderna.  

Håll kontakten!

Låt mig avsluta med några personliga betraktelser. Många av oss känner oro nu, det är helt normalt. Vi oroar oss för våra närstående och för var som ska hända på sikt. Min egen far är 90 år gammal och sjuk. Han lever isolerad, långt bort från mig i Yorkshire. Han känner sig ensam och osäker. Av lång erfarenhet vet jag att kommunikation är det bästa botemedlet mot ovisshet. Min uppgift är att ringa honom varje dag och hålla honom uppdaterad om vad som händer och att han har det han behöver. På samma sätt har vi i SKAGEN ett ansvar gentemot våra kunder. Vi kommer att hålla er uppdaterade så mycket som möjligt. Och tveka inte att kontakta oss om vi kan hjälpa till.

Slutligen vill jag tacka alla som arbetar i vården. De är hjältar och vi i SKAGEN är tacksamma för deras insatser.

Det var allt för den här gången. Sköt om er!

 

Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up