Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

"Ännu ett steg mot normala tider"

Kina skramlar med vapnen i syd mot Indien och i öst mot Taiwan. För att inte nämna Hongkong. USA tampas med djupa och historiska problem som förstärks av pandemin och av en administration som inte kan erbjuda det visionära ledarskap som behövs i detta läge.

Vid en första anblick ser marknaderna ut att vara tillbaka på nivåerna från årets början. De verkar vara frånkopplade från resten av ekonomin. Det omedelbara hotet om en recession har avtagit, även om det är tydligt att flera branscher och sektorer kommer att få svårt att återhämta sig under överskådlig framtid - om någonsin.

Vad har vi lärt oss?

Vad kan vi lära av de senaste månadernas globala dilemman? Kontoret är inte passé, men det blir annorlunda. Betydelsen av tjänsteresor har kanske varit överdriven. Bra ledarskap bli aldrig omodernt. Värderingar är viktigt och de bolag som under pandemin har kunnat visa sin samhällsnytta har stärkt sin position. Vi arbetar och mår som bäst när vi kan dra lasset gemensamt och när alla ingår i en gemenskap.

När det gäller fondavkastning kan vi se att det gått bäst för de kunder som har hållt fast vid sin ursprungliga plan. Dessutom har många uppskattat de webinarier och uppdateringar som förvaltarna har kommit med. 

Hållbar uppgång

Pandemin har också riktat strålkastarljuset på hållbar utveckling. Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor blir allt viktigare när investerare fattar sina beslut.

För SKAGEN handlar det inte om att demonisera till exempel oljeindustrin, en verksamhet som har bidragit till både SKAGENs och våra kunders framgång. Det handlar istället om att påverka företag och sektorer att vara mer hållbara, och att säkerställa att de tar ansvar för sina aktieägare, medarbetare, för klimatet och samhället.

Vårt angrepssätt är en kombination av att utesluta bolag som inte uppfyller våra krav, och att integrera och vara en aktiv och engagerad ägare. Som fondbolag förväntas vi möta kraven från kommande generationers sparare och pensionärer.  Vår kvartalsvisa hållbarhetsrapport ger insikter i effekterna av pandemin, och redogör för hur vi engagerar oss i portföljbolagen.

Återhämtningen

I Bank of Americas Global Fund Manager Survey för april 2020, målas fem secenarier för återhämtningen upp: V-formad (15%), U-formad (52 %), W-formad (22%) eller andra (3%). Denna osäkerhet skapa en rad möjligheter. Vi har ingen ambition om att tima marknaden utan försöker stänga ute turbulensen och fokusera på vår grundliga investeringsprocess.  

Vi arbetar med att hitta kvalitetsbolag som presterar väl över tid mätt mot en rad ekonomiska utfall. Det är vår huvuduppgift i SKAGEN.

 

Läs också: Så arbetar SKAGEN med hållbarhet

Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up