Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

"Ännu ett steg mot normala tider"

Kina skramlar med vapnen i syd mot Indien och i öst mot Taiwan. För att inte nämna Hongkong. USA tampas med djupa och historiska problem som förstärks av pandemin och av en administration som inte kan erbjuda det visionära ledarskap som behövs i detta läge.

Vid en första anblick ser marknaderna ut att vara tillbaka på nivåerna från årets början. De verkar vara frånkopplade från resten av ekonomin. Det omedelbara hotet om en recession har avtagit, även om det är tydligt att flera branscher och sektorer kommer att få svårt att återhämta sig under överskådlig framtid - om någonsin.

Vad har vi lärt oss?

Vad kan vi lära av de senaste månadernas globala dilemman? Kontoret är inte passé, men det blir annorlunda. Betydelsen av tjänsteresor har kanske varit överdriven. Bra ledarskap bli aldrig omodernt. Värderingar är viktigt och de bolag som under pandemin har kunnat visa sin samhällsnytta har stärkt sin position. Vi arbetar och mår som bäst när vi kan dra lasset gemensamt och när alla ingår i en gemenskap.

När det gäller fondavkastning kan vi se att det gått bäst för de kunder som har hållt fast vid sin ursprungliga plan. Dessutom har många uppskattat de webinarier och uppdateringar som förvaltarna har kommit med. 

Hållbar uppgång

Pandemin har också riktat strålkastarljuset på hållbar utveckling. Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor blir allt viktigare när investerare fattar sina beslut.

För SKAGEN handlar det inte om att demonisera till exempel oljeindustrin, en verksamhet som har bidragit till både SKAGENs och våra kunders framgång. Det handlar istället om att påverka företag och sektorer att vara mer hållbara, och att säkerställa att de tar ansvar för sina aktieägare, medarbetare, för klimatet och samhället.

Vårt angrepssätt är en kombination av att utesluta bolag som inte uppfyller våra krav, och att integrera och vara en aktiv och engagerad ägare. Som fondbolag förväntas vi möta kraven från kommande generationers sparare och pensionärer.  Vår kvartalsvisa hållbarhetsrapport ger insikter i effekterna av pandemin, och redogör för hur vi engagerar oss i portföljbolagen.

Återhämtningen

I Bank of Americas Global Fund Manager Survey för april 2020, målas fem secenarier för återhämtningen upp: V-formad (15%), U-formad (52 %), W-formad (22%) eller andra (3%). Denna osäkerhet skapa en rad möjligheter. Vi har ingen ambition om att tima marknaden utan försöker stänga ute turbulensen och fokusera på vår grundliga investeringsprocess.  

Vi arbetar med att hitta kvalitetsbolag som presterar väl över tid mätt mot en rad ekonomiska utfall. Det är vår huvuduppgift i SKAGEN.

 

Läs också: Så arbetar SKAGEN med hållbarhet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up