Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Porträttbild av en man.

Knut Gezelius

Portföljförvaltare

Knut är portföljförvaltare av aktiefonden SKAGEN Global.

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar han i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Arbetslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i maj 2014
  • Executive Director, Global Equity, Goldman Sachs Asset Management (GSAM) i London
  • Senior Lead Analyst, Energy Management Organization, Entergy Corporation, Houston, USA
  • Seniorkonsult, Applied Value Group, Boston, USA
  • Diplomat/arkivarie, Svenska ambassaden i Moskva

Utbildning

  • MBA, INSEAD, Frankrike/Singapore
  • BSc. & MSc. Nuclear Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
  • Försvarets tolkskola, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, Sverige
  • CFA Charterholder


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.