Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Veckouppdatering: Tre viktiga saker just nu

En kris definieras av händelsernas omfattning och hastighet – det sägs att du vet att du är i en kris när ditt värsta scenario blir ditt bästa scenario inom bara en arbetsvecka. Men det som också särskiljer en kris är en personlig komponent. I en pandemi är vi rädda för vår egen del, för vår familj; vi oroar oss för någonting vi inte kan se eller röra; vi bekymrar oss för den ekonomiska osäkerheten den medför.

Den rådande pandemin innebär visserligen låg sannolikheten för allvarlig sjukdom eller dödsfall  – dödligheten för covid-19 är inte alls som tidigare pandemier som sars, fågelinfluensan eller ebola. Men det hindrar oss inte från att vara rädda. Och den här personliga komponenten är någonting jag som ledare måste tänka på och försöka lindra. De ledare som misslyckas med att visa den här empatin kan komma att finna sig själva utan anhängare i en värld efter covid-19.

Infektionshastigheten för denna pandemi är dock alarmerande. Vad vi därför måste förvänta oss är risken att förlora någon i vår arbets- och familjekrets – och den sorg som riskerar att drabba oss. Vi måste vara på det klara med den potentiellt negativa inverkan av den rådande situationen på en del människors mentala hälsa. Och vi måste förutse och planera kring den ekonomiska skada som redan håller på att ske.

Prioriteringar i en kris

I ett professionellt bolag som SKAGEN är en vd inte så viktig i det dagliga arbetet. Mitt team vet vad de ska göra och det krävs inte att jag säger åt dem. Men i en kris behöver en ledare förekomma de problem som dyker upp och inse att man måste fatta en del beslut utan ha alla fakta tillgängliga. Lika viktigt är att kunna göra misstag för att sedan rätta till dem, snabbt.

En vd:s första ansvar är få kontroll över krishanteringen. Detta kan omfatta ledningsgruppen, men inkluderar troligtvis också bidrag från andra experter. Det är bäst att skilja den normala verksamheten från krishantering.

Det andra ansvaret är att aktivera nödvändiga informationsnätverk. Nya och relevant information och råd är avgörande. Som ledare är det viktigt att hitta trovärdig information  och verifierade källor, och göra det snabbt.

Framförallt måste man som vd kommunicera med kunder, kollegor och deras familjer. Och kommunikationen måste vara sann, optimistisk och kompetent. 

Mitt arbete inriktar sig för närvarande på tre överlappande områden: verksamhet under pandemin; anpassning till pandemin; och planering för en värld efter pandemin.

Verksamhet under pandemin

Som före detta officer och ledare under flera tidigare pandemier vet jag att det inte rör sig om enskilda händelser; pandemier kommer i vågor, och ibland kan de senare vågorna vara minst lika allvarliga som den första. Därför finns det endast två faser i en pandemi tills det existerar ett effektivt vaccin som är tillgängligt stor omfattning: för-infektion och infektion.

För-infektion är mellanrummen mellan vågorna, perioderna där restriktioner lättas och delar av det normala livet återupptas. För-infektion handlar om att skydda individer medan infektionsfasen, när viruset bryter ut, handlar om att skydda gruppen. När vi återvänder till mer normala livsmönster måste vi skydda oss mot återinfektion. Det betyder fysiska och processorienterade åtgärder – sanering, separering och så vidare. Prioriteringar för att åervända till  kontoren måste fastställas. Motståndskraften måste stärkas genom arbete vid olika tider och separering av nyckelpersonal, till exempel genom veckorotation.

Att upprätthålla verksamheten är en central uppgift under infektionsperioder – något som förbättras med efterföljande infektionsvågor. Välmående och god mental hälsa måste stöttas. Och båda faser behöver effektiv kommunikation och cybersäkerhet.

Anpassning till pandemin

Detta handlar om att se hur företaget kan göra vissa förbättringar eller visa ledarskap, till exempel genom en förbättrad digital tjänst. dte kan också handla om att samarbeta med andra aktörer, eller att hitta sätt att dela företagets värderingar med omvärlden

Planering för en värld efter pandemin

Det råder inget tvivel om att den här pandemin skapar möjligheten för oss att omarbeta vissa områden så att de blir bättre än förut. Alla företag kommer att behöva anpassa sig till det ekonomiska utfallet av den kommande lågkonjunkturen. För det här använder vi oss av planeringsscenarier; dessa använder antaganden om framtiden för att kunna fatta beslut i nuet. Att göra ingenting är inte ett alternativ.

Tänker långsiktigt

När det kommer till sparande är jag kortsiktigt försiktig och långsiktigt djärv – vilket man troligtvis förväntar sig av en värdeinvesterare. Det jag tror att vi ser nu är en frikoppling mellan ekonomiska fundamenta och marknadens prissättning.

Motsvarande åtta Marshallplaner av stimulanser har nu tillkännagetts globalt. Vi känner ännu inte till den fullständiga omfattningen av krisen vare sig på utbuds- eller efterfrågesidan. Allt detta kommer att ge volatilitet framöver, och det betyder både risk och möjligheter. Så en väldiversifierad portfölj i linje med din risktolerans rekommenderas, och en god balans mellan olika fonder.

Ta gärna kontakt med vår Kundservice för hjälp!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up