Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Coronaoron: "Vi ser slutet på början"

Eftersom dödstalen tragiskt nog har stigit har många länder vidtagit likartade åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, för att skydda medicinsk kapacitet inför de förväntade topparna i april/maj. Och regeringar har gått in med gigantiska penningpolitiska och skattemässiga stimulanser som vida överskrider de vi såg under den globala finanskrisen 2008.

Kapitalmarknaderna är fortsatt volatila. Vi har sett rekordsnabba vändningar både på ned- och uppsidan. Valutor är instabila. Realekonomiska indikatorer pekar på att vi redan befinner oss i en lågkonjunktur. Stämningen är förvirrad, av marknadssvängningarna att döma. Det är tydligt att Covid-19 har påverkat allt från ekonomi och social interaktion, till miljön och nationalstatens betydelse. Vi ser historia skapas.

Investeringsteamet i SKAGEN jobbar på för fullt. Korrektionen har utökat vårt investeringsunivers markant. Fokus är fortsatt på riskerna, men nu kan vi ta in starka bolag med en attraktiv uppsidespotential i portföljerna till priser vi inte kunnat drömma om tidigare. Samtidigt är vi försiktiga med tanke på den ekonomiska nedgången vi bör förvänta oss framöver. Likviditeten i aktiemarknaden förblir god, och pressen på den nordiska obligationsmarknaden håller på att lätta.

Vi har tät kontakt med våra kunder på telefon, e-post och vår webbplats. Många söker råd och det är helt rätt tänkt. Några vill sänka risken i sin portfölj; andra vill öka exponeringen mot aktiemarknaden. Vissa institutionella kunder rebalanserar nu sina investeringar.

I SKAGEN är vi också stenhårt fokuserade på att erbjuda relevant och aktuell information, och jag hoppas att du har nytta av våra dagliga och veckovisa uppdateringar – hör av dig till oss om du behöver mer information.

På strategisk nivå fortsätter vi att utveckla och justera ett ökande antal scenarier för de kommande 18 månaderna till 3 åren. Vi planerar för det värsta utfallet och hoppas på det bästa. Att fånga nyckelindikatorerna gör att vi kan anpassa kursen till rådande händelseförlopp. Detta kräver god datatillgång och skickliga medarbetare; vi har lyckligtvis båda delarna. Tydliga bevis på att åtgärderna för att begränsa viruset fungerar samt tillit till myndigheter och deras förmåga att hantera periodiska nedgångar i ekonomin är avgörande för att vi ska få en solid återhämtning.

Trots de verkliga tragedierna som redan berör ett antal av oss finns det också möjligheter och anledning till optimism. Vi upplever alla ett nytt "normalläge" för hur vi lever och arbetar. En del av detta kommer troligtvis att hålla i sig långt efter det att Covid-19 är ett avlägset minne. Vissa bolag kommer at fösvinna, men många kommer att blomstra när beteendemönster förändras. Det digitala nätverkets potential testas nu på spännande och konstruktiva sätt. En mer hållbar livsstil kan bli tvingande. Möjligheter finns; låt oss hoppas att vi kan fånga dem på bästa sätt. 

Tveka inte att hör av dig till oss om du har frågor eller vill diskutera ditt fondsparande!

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.