Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Coronaoron: "Vi ser slutet på början"

Eftersom dödstalen tragiskt nog har stigit har många länder vidtagit likartade åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, för att skydda medicinsk kapacitet inför de förväntade topparna i april/maj. Och regeringar har gått in med gigantiska penningpolitiska och skattemässiga stimulanser som vida överskrider de vi såg under den globala finanskrisen 2008.

Kapitalmarknaderna är fortsatt volatila. Vi har sett rekordsnabba vändningar både på ned- och uppsidan. Valutor är instabila. Realekonomiska indikatorer pekar på att vi redan befinner oss i en lågkonjunktur. Stämningen är förvirrad, av marknadssvängningarna att döma. Det är tydligt att Covid-19 har påverkat allt från ekonomi och social interaktion, till miljön och nationalstatens betydelse. Vi ser historia skapas.

Investeringsteamet i SKAGEN jobbar på för fullt. Korrektionen har utökat vårt investeringsunivers markant. Fokus är fortsatt på riskerna, men nu kan vi ta in starka bolag med en attraktiv uppsidespotential i portföljerna till priser vi inte kunnat drömma om tidigare. Samtidigt är vi försiktiga med tanke på den ekonomiska nedgången vi bör förvänta oss framöver. Likviditeten i aktiemarknaden förblir god, och pressen på den nordiska obligationsmarknaden håller på att lätta.

Vi har tät kontakt med våra kunder på telefon, e-post och vår webbplats. Många söker råd och det är helt rätt tänkt. Några vill sänka risken i sin portfölj; andra vill öka exponeringen mot aktiemarknaden. Vissa institutionella kunder rebalanserar nu sina investeringar.

I SKAGEN är vi också stenhårt fokuserade på att erbjuda relevant och aktuell information, och jag hoppas att du har nytta av våra dagliga och veckovisa uppdateringar – hör av dig till oss om du behöver mer information.

På strategisk nivå fortsätter vi att utveckla och justera ett ökande antal scenarier för de kommande 18 månaderna till 3 åren. Vi planerar för det värsta utfallet och hoppas på det bästa. Att fånga nyckelindikatorerna gör att vi kan anpassa kursen till rådande händelseförlopp. Detta kräver god datatillgång och skickliga medarbetare; vi har lyckligtvis båda delarna. Tydliga bevis på att åtgärderna för att begränsa viruset fungerar samt tillit till myndigheter och deras förmåga att hantera periodiska nedgångar i ekonomin är avgörande för att vi ska få en solid återhämtning.

Trots de verkliga tragedierna som redan berör ett antal av oss finns det också möjligheter och anledning till optimism. Vi upplever alla ett nytt "normalläge" för hur vi lever och arbetar. En del av detta kommer troligtvis att hålla i sig långt efter det att Covid-19 är ett avlägset minne. Vissa bolag kommer at fösvinna, men många kommer att blomstra när beteendemönster förändras. Det digitala nätverkets potential testas nu på spännande och konstruktiva sätt. En mer hållbar livsstil kan bli tvingande. Möjligheter finns; låt oss hoppas att vi kan fånga dem på bästa sätt. 

Tveka inte att hör av dig till oss om du har frågor eller vill diskutera ditt fondsparande!

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från SKAGEN och få regelbundna uppdateringar om fonderna och marknaderna under coronaoron.

Läs mer arrow_right_alt
Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up