Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Veckouppdatering: En perfekt storm

Både amerikanska Fed och övriga centralbanker arbetar för att begränsa de ekonomiska effekterna av coronakrisen. Bank of England, Norges Bank och många andra centralbanker har sänkt räntan. Andra åtgärder såsom billiga lån till banker, kvantitativa lättnader och lägre kassakrav för banker, riktar in sig på att säkra likviditet och krediter i marknaden. Regeringar erbjuder också finansiell hjälp och stödpaket.

Rörelserna på statsobligations- och valutamarknaderna har varit extrema. Riskpremierna ökade och valutor försvagades på bred front eftersom de inte anses vara trygga hamnar. Även Tyskland och USA upplevde mycket hög volatilitet förra veckan. Christine Lagardes kommentar om vid ECB:s presskonferens i torsdags att det inte är ECB:s jobb att säkra lågra kreditspreadar i eurozonen, ledde till en skarp ökning i kreditspreadar från Frankrike till Grekland (alla kopplade till Tyskland). Tillväxtmarknadsvalutor och räntor har drabbats särskilt hart, som alltid under period då investerare flyr till trygga placeringar.  

Här är några utvalda händelser i våra aktiefonder:

SKAGEN Global

imageq2wh.png

 • Portföljförvaltarna fortsätter att fokusera på bottom-up, fundamental research för befintliga och möjliga positioner för att dra nytta av överdriven volatilitet och förbättra portföljens potential långsiktigt.
 • Efter oljepriskollapsen, har fonden på nytt gått in i energi med en ny position. Förvaltarna anser att ett oljepris på ca 30 dollar per fat börjar skifta risk-avkastningspotentialen.
 • SKAGEN Global har en låg kontantposition för att kunna förbli fullinvesterad i marknaden, men har en likvid och väldiversifierad portfölj.

 

SKAGEN Kon-Tiki

imageq30o.png

 • Fondens cykliska/energiexponering har drabbats hårt men förvaltarna har samtidigt ökat innehavet i Ivanhoe Mines. Bolaget är fortfarande i projekteringsfasen med finansieringen säkrad och dessutom strategiskt stöd från Kina.
 • Portföljförvaltarna har också ökat innehavet i Shell, givet den attraktiva utdelningen som de förväntar kommer att bibehållas. Stora energibolag har drabbats hart, och förvaltarna anser att de kommer att fortsätta ha defensiv motståndskraft i takt med att oron över en recession tar tag om ekonomin.
 • SKAGEN Kon-Tiki har bibehållit 6% likviditet, vilket ger möjligheter att fånga upp kommande möjligheter. Teamet har använt nedgången till att lägga till tre nya positioner, som de har analyserat ett tag. De tar nu tillfället i akt att testa sina hypoteser i takt med att värderingarna faller.
 • Förvaltarna arbetar för att upprätthålla portföljens attraktiva karaktäristik under en period med stora svängningar, och de anser sig ha en god balans mellan defensiva tillgångar och bolag med potential att uppvärderas.

 

SKAGEN m2

imageanv8n.png

 • Fastigheter fortsätter att vara mer defensiva i nedgången än det breda indexet. Men de släpar efter när marknaden vänder och det kommer en stor börsuppgång som i USA i fredags.
 • Fastighetsmarknaden har till en början agerat irrationellt, troligen drivet av algoritmer där mer motståndskraftiga segment som self-storage, hyresfastighetsbolag och bolag med långa uthyrningskontrakt (till exempel social infrastruktur och datahallar) såldes av lika mycket som de med korta kontrakt (till exempel hotell) och de som är korrelerade med den ekonomiska tillväxten (till exempel kontor) eller de med hög skuldsättning. Detta ändrades under veckan och investerade började agera mer rationellt.
 • SKAGEN m2 har haft svårt att hålla jämna steg med det USA-tunga indexet. USA, som ännu inte påverkats lika mycket av virusutbrottet, har sänkt räntan och lanserat en rad stimulanspaket som gynnar fastighetssektorn. Fed är beredd att tillföra över fem biljoner dollar, och signalerar att man är beredd att göra vad som än krävs för att hålla räntorna på rimliga nivåer. 
 • SKAGEN m2 är överviktad i Europas, som fortsatt befinner sig i Covid-19-stormens centrum. Fonden har gynnats av den långsiktiga strategin att investera en stor del av portföljen i "defensiva tillväxtbolag".

 

SKAGEN Focus

image0juaw.png

 • Under nedgången har Focus kunnat gå in i ett antal nya amerikanska positioner, där förvaltarna ser en 50-procentig uppsida inom två till tre år. Till dessa hör banken Citizens Financial, kycklingproducenten Pilgrim's Pride och mediebolaget Disney. Focus tittar också närmare på flera andra amerikanska bolag. 
 • Fonden har ytterligare sänkt risken kopplad till bolag med hög skuldsättning. Till exempel har  innehavet i ThyssenKrupp sålts ut och innehavet i kemikaliebolaget Dow trimmats. Det senare har en indirekt oljeexponering.
 • Korrektionen har ytterligare ökat polariseringen mellan "billiga" och "dyra" aktier, illustrerat av gapet mellan värde och kvalitet/tillväxt. Förvaltarna har en stark övertygelse om att uppgången, när den än kommer, kommer att drivas av värdebolag som nu handlas till extremt låga priser.  Denna möjlighet syns också i portföljens stora uppsidespotential på två till tre års sikt.
 • Fondens kontantposition är 7%, som kommer att användas gradvis för att öka befintliga innehav och ta nya positioner med nedtryckta värderingar.

 

PS: Som långsiktiga investerare har vi upplevt marknadens upp-och nedgångar många gånger tidigare. Marknaderna har alltid gått upp igen efter ett tag, så tålamod är avgörande.Om du har frågor om dina fonder, är du alltid välkommen att ringa oss!

Kontakta oss

Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up