Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

VD-uppdatering: En månad med krisläge

När vi nu går mot slutet av vår första månad med att arbeta under pandemiåtgärder, blir ofattningen av covid-19-utbrottet allt klarare för världen. Dess påverkan ligger på en skala strax efter världskrigens.

Därför är det kanske inte överraskande att det kan låta i medier nästan som att det rör sig om en global konflikt, snarare än ett medicinskt nödläge med efterföljande ekonomiska konsekvenser.

Vi har alla fått ge upp delar av vår personliga frihet, förhoppningsvis endast tillfälligt. Många står nu inför osäkerhet om ekonomin och arbete, vid sidan av rädslan och tragedin. Ändå finns det också optimism, med Asien som visar ett visst lindrande av utbrottet vilket lett till att de tidigare drakoniska restriktionerna har kunnat lättas, och lokala ekonomier har kunnat återupptas. Det finns också antydningar om framsteg för ett avtal om oljevolymer mellan Ryssland och Saudiarabien.

Kapitalmarknaderna förblir volatila. Det har funnits både tjur- och björn-marknadsrörelser inom en kalendervecka – ett säkrare tecken på osäkerhet kommer vi inte att se. Den principiella oron är fortsatt den försämrande situationen i USA. En sak vet vi, och det är att USA är ett resursrikt land med stor kapacitet.

Som företagsledare i kristid förblir mitt fokus att värna medarbetare och deras familjer; SKAGENs investeringar; vår kommunikation och service till våra kunder. Vi är fortsatt fullt operativa och tittar på möjligheter att bäst kunna stötta kollegor som anpassar sig till hemarbete på olika sätt. Investerarteamet fortsätter att skydda portföljerna, samtidigt som de positionerar sig för den förväntade återhämtningen. Och vi kommer att fortsätta kommunicera med våra kunder och ge aktuella och händelsedrivna uppdateringar.

Vi planerar för tre distinkta scenarier: 1) en kortlivad recession med global kontroll av utbrottet under 2020; 2) en mer långvarig recession där utbrottet återuppstår; och 3) en varaktig recession på grund av succesiva infektionsvågor och efterföljande begränsningar. Sanningen är att, inga av de här scenarierna kommer att vara korrekta, men de ger en uppsättning antaganden och utmaningar som vi kan tänka kring. Detta låter oss förbli välbalanserade, oavsett om det gäller att investera eller att driva verksamheten. Det ger oss också möjlighet att se till att våra råd till kunder är korrekta och återspeglar de mest troliga resultaten så långt vi kan bedöma.

Mitt råd till kunder är fortsatt detsamma, se till att tala med oss för att bekräfta att din investeringsstrategi förblir giltig. Därefter, fortsätt att vara "aktivt frånkopplad", det vill säga se över din investeringsstrategi men agera inte förhastat. För den långsiktiga investeraren finns det betydande möjligheter i tider av kris och korrektioner, och som en synnerligen långsiktig investerare, finns vi här för att hjälpa dig dra nytta av dessa.

Jag önskar dig en glad påsk and hoppas att du får lite avkoppling över helgen!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up