Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Veckouppdatering: Stabilare marknader

 • Pandemins epicentrum har nu flyttats till USA.
 • Globala aktier stabiliserades, och MSCI All Country World Index slutade veckan 1.0% ner, och första kvartalet runt 20% ner totalt.
 • Makrodata ger en dyster bild av världsläget, med fallande PMI-siffror som pekar mot en recession. Arbetslöshetssiffrorna är också sämre än väntat i flera länder, inklusive USA.
 • Från Kina kom bättre nyheter med officiella PMI-siffror som tyder på en möjligen snabbare ekonomisk återhämtning.
 • Marknaderna gladdes också åt att oljepriset steg - Saudiarabien och Ryssland såg ut att kunna enas om en produktionsminskning för att driva upp priserna i takt med att den globala efterfrågan minskar.

Här är några utvalda händelser i SKAGENs aktiefonder:

SKAGEN Global

 • Förvaltarna fortsatte fokusera på bottom-up, fundamental analys av befintliga och potentiella bolag. De vill selektivt dra nytta av den överdrivna volatiliteten och förbättra portföljens långsiktiga potential.  
 • Inga nya innehav togs in eller såldes under förrra veckan, men några smärre justeringar gjordes under de extrema kurssvängningarna.
 • Fonden har fortsatt en likvid portfölj med en kontantandel på under 1% för att förbli fullinvesterad i marknaden.

global.jpg

SKAGEN Kon-Tiki

 • SKAGEN Kon-Tiki slog index under veckan. Förvaltarna fortsätter att fokusera på att skydda portföljen från yttre press.
 • Ett antal portföljbolag rapporterade hyggliga resultat för 2019.
 • Inga större ändringar gjordes. Några mindre innehav såldes av. Förvaltarna passade på att köpa, bland annat i energisektorn, under svängningarna. Fondens kontantandel är 6%.

SKT.jpg


SKAGEN m2

 • Fastighetssektorn vände upp vid slutet av kvartalet, och framförallt de mest defensiva marknadssegmenten. Bolag med starka balansräkningar och de som drivs av sekulära trender gick också starkt.
 • Förvaltarna fortsatte att fokusera på bolag som de anser är de mest motståndskraftiga fastighetsbolagen, särskilt de som har bra kontantflöde och starka balansräkningar.
 • Portföljen är fortsatt likvid. Kontantpositionen är för närvarande 7,4%.

m2-SEK.jpg

SKAGEN Vekst

 • Förra veckan förnyades optimismen om oljepriset efter nyheter om ett möjligt möte mellan OPEC+ och USA. Osäkerheten kvarstår dock.
 • Inga större ändringar i fonden.
 • Portföljen förblir likvid. Kontantpositionen är 3,6%.

vekst-SEK.jpg

SKAGEN Focus

 • Endast cirka 12% av portföljen är för närvarande allokerad till amerikanska bolag. Förvaltarna tror att den amerikanska ekonomin står inför en extremt svår period med nerstängning av samhället för att begränsa smittspridningen.
 • De tror också att en stor andel av tillväxtbolagen, som fortfarande handlas till exceptionella multiplar, till slut kommer att visa sig vara mer cykliska än förutspått – med lägre kurser som följd. Utvecklingen kan förstärkas av stora utflöden från indexfonder och ETF:er om privatsparare börjar sälja av i framförallt USA.   
 • Förvaltarna anser att sydkoreanska och japanska aktier har en god finansiell position och att dessa kommer att kunna ge en stark avkastning. Detta speglas i att 40% av fondens innehav består av undervärderade kinesiska, japanska och sydkoreanska bolag med starka balansräkningar.
 • Fondens kontanandel är 6,5%.

Focus-SEK.jpg

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.