Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Coronaoron: uppdatering 16 mars

Oljepriskriget och spridningen av coronaviruset skapar oro i de globala marknaderna. Över stora delar av världen arbetar myndigheter med stora åtgärdspaket för att begränsa skadeverkningarna för enskilda personer, företag och samhället i stort.  Här är några  av de viktigaste (per måndag 16 mars):

  • Centralbankerna är på banan och försöker stötta ekonomin och säkra likviditet och tillgång till kredit. USA:s Federal Reserve har sänkt räntan två gånger, först med 50 punkter och därefter med 100 punkter natten till måndag svensk tid. De har också återupptagit de kvantitava lättnaderna. Bank of England sänkte räntan med 50 punkter i onsdags och lanserade ett åtgärdspaket för att stimulera bankerna att låna ut pengar.
  • Europeiska centralbanken (ECB) behöll räntan oförändrad på minus 0,5 procent vid mötet i torsdags, något som var oväntat. De fokuserar på ökade kvantitativa lättnader och åtgärder för att stimulera bankerna att låna ut mer. Marknaden reagerade negativt på beslutet.
  • Här i Sverige har Riksbanken fattat beslutet att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna, för att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning.

Status för SKAGENs fonder

För aktiefonderna är det stora utslag mellan de olika sektorerna som fonderna är investerade i. Energiaktier och bolag med koppling till olja, råvaror eller turism, samt bolag med hög skuldsättning har fallit mest.

Alla fonderna har påverkats av osäkerheten i samband med coronaviruset och oljepriskonflikten.

  • Förvaltarna gör smärre justeringar i portföljerna. SKAGEN Global, till exempel, har sålt av en del av aktierna i Microsoft och ICE.
  • Likviditeten i fonderna är god. Det gör att förvaltarna kan fatta långsiktiga beslut för kundernas bästa.
  • Som aktiva förvaltare använder vi den här möjligheten till att rebalansera och positionera oss för framtiden. Portföljteamet passar på att se på bolag som de har varit intresserade av länge, eller har varit investerade i tidigare – eller bolag som tidigare har varit för högt värderade men som nu är på "rea".

PS. Som långsiktiga investerare har vi varit med om såväl marknadsuppgångar som nedgångar många gånger tidigare. Tålamod är en dygd här, men förr eller senare repar sig börsen.

Vi håller dig uppdaterad

Vi kommer att publicera marknadsuppdateringar med jämna mellanrum, liksom sparråd och annat relevant innehåll. Prenumerera på SKAGENs nyheter så missar du inga uppdateringar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.