Till innehåll på sidan

Nick Henderson

Communications Manager

Väl rustade för brexit

Av: Nick Henderson

Både SKAGEN Global och SKAGEN Insight har exponering mot Storbritannien men står väl rustade inför brexit. Dessutom är en av de stora fördelarna med att vara ...


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.