Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Veckouppdatering: Hur ser vägen tillbaka ut?

Vår viktigaste uppgift är att säkra portföljerna och förbereda dem för en återhämtning på aktiemarknaderna, även om det naturligt nog är omöjligt att förutsäga när aktiemarknaden kommer att bottna. En god militärstrateg planerar alltid för olika scenarier för att minska fiendens överraskningselement. Vår motståndare är nu coronaviruset, och nedan diskuterar vi tre möjliga scenarier och de olika formerna som en varaktig återhämtning för aktiemarknaderna kan ta.

Jakten på förutsägbarhet

När kommer familj, vänner och jag själv att vara säkra? När kan vi gå tillbaka till jobbet? När kan vi gå ut med vänner, på konserter? Hur går det med mina besparingar? Det finns många frågor och få bra svar. Men i strävan efter förutsägbarhet kan vi sätta en kurs:

• Med tiden lär vi oss mer om viruset och om fördelar och nackdelar med olika sätt att bekämpa det. Vi kommer att vara bättre rustade att motstå nya vågor allteftersom den första vågen drar sig tillbaka.

• Ju mer vi lär oss, desto mer kan vi ta tillbaka kontrollen och samhället sakta börja fungera igen. Vi kommer att återgå till någon form av normalitet, även om det troligen kommer att dröja innan vi är tillbaka där vi var före krisen.

• Vacciner och läkemedel kommer att godkännas, och när det händer kan vi vara tillsammans igen, även om vi nu har en högre medvetenhet om hoten som kan komma från osynliga fiender i framtiden.

Portföljförändringar i korrektionen

Vår strategi är att våra portföljer ska tåla alla slags väder. I korrektionstider kan vi säkra portföljerna genom att justera eller sälja av innehav som är mer sårbara för fluktuationer. Läs mer om hur portföljförvaltarna har justerat portföljerna i fondernas kvartalsrapporter.

Förutom att säkerställa portföljerna är det viktigt att ha en hälsosam balans mellan bolag som är mer motståndskraftiga i en lågkonjunktur (såsom telekom, konsumentvaror och servicetjänster) och de som kommer att gå bra när marknaderna återhämtar sig (till exempel råvaror, industri och finans).

Vi tror att detaljerad analys är en viktig riktlinje för att investera i ett urval av starka bolag, snarare än att investera i alla bolag i ett index. Som en aktiv förvaltare kan vi undvika många fallgropar, särskilt i tider med stora svängningar och i en tid då flera företag löper risk för konkurs.

För att följa utvecklingen i korrektionen har vi utvecklat flera scenarier som kan hjälpa oss att navigera under de kommande månaderna. Det gör att vi kan planera för olika utfall. Vi uppdaterar regelbundet biblioteket med möjliga investeringsidéer. Där hittar vi företag som vi har analyserat och känner väl, och i många av dem har vi investerat tidigare. Planerna är klara och vi kommer att berätta mer i sinom tid. Vi vet att inga av dessa scenarier kommer att utspelas exakt som vi beskriver dem nedan, men de fungerar som ett ankare och hjälper oss att vara disciplinerade och hålla kursen.

Tre scenarier för återhämtning

1) Viruset kommer att vara under kontroll innan sommaren och vi kommer att se en gradvis återgång till normala förhållanden. Aktiemarknaden fortsätter att stiga och återhämtningen kommer att vara V-formad.

2) Viruset kommer att vara under kontroll innan sommaren, men en ny våg kommer under hösten. Aktiemarknaden stiger igen och återhämtningen kan vara W-formad.

3) Vi kommer inte att se en bestående återhämtning förrän vi får ett vaccin som fungerar, eventuellt under första hälften av 2021. Nedgången är långvarig och en svår lågkonjunktur gör återhämtning mer U-formad.

Aktiemarknaderna kommer normalt återvända till en mer varaktig återhämtning mellan sex och åtta månader innan vi ser positiva tecken i ekonomin. Vi är beredda på bättre marknader, oavsett vilken form återhämtningen kommer att ta.

Läs också: När kommer aktiemarknaderna tillbaka?

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från SKAGEN och få regelbundna uppdateringar om fonderna och marknaderna under coronaoron.

Läs mer arrow_right_alt
Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up