Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Så investerar vi under oron

Världens aktiemarknader upplever för närvarande en av de snabbaste korrigeringarna i modern historia och den brantaste sedan finanskrisen. Denna gång är det annorlunda från 2008 när det fanns hög systematisk risk i det globala finansiella systemet, likviditeten försvann, konkurser ökade och en lågkonjunktur följde. Regeringar runt om i världen svarade med att använda – eller uppfinna – verktyg för att stimulera frysta marknader som så småningom återgick till det normala.

En osynlig fiende

Dagens situation är mer jämförbar med dot.com-bubblan, som också följde en lång tjur-marknad som kulminerade med höga värderingar, och brast efter tragedin den 9/11 som utlöste en utbredd rädsla. Precis som nu, sökte den amerikanska presidenten omval vilket var beroende av en stark ekonomi.

Denna gång står vi inför en osynlig fiende. Människor grips av rädsla för att förlora inkomst, sparkapital eller värre då deras liv och äldre släktingar hotas.

Världen har blivit surrealistisk och vi måste bekämpa detta tillsammans med alla tillgängliga medel. Vårt gemensamma mål måste vara att begränsa den första vågen av virusattackerna så snabbt som möjligt, säkra mat, utbildning och skydd samt hjälpa företag att säkra jobb för framtiden. Omfattande globala penning- och finanspolitiska stimulander har sjösatts i en tidigare otänkbar skala.

Erfarenhet och insikt

Portföljförvaltarna i SKAGEN är alla erfarna och har hanterat portföljer genom tidigare korrigeringar som de under finans- och euro-kriserna eller den arabiska våren. De använder dessa erfarenheter – och insikterna dessa har medfört – för att navigera genom den nuvarande rädslan och osäkerheten på bästa sätt.

Volatilitet betyder inte att marknaden är mer riskfylld. I själva verket kan motsatsen visa sig vara sann. Som jag har påpekat under det senaste året har vi funnit det utmanande att investera på grund av mycket höga aktiekurser. Marknaden är nu mycket annorlunda. Att försöka hitta den bästa timingen är dock inte något vi strävar efter. Medan dessa nivåer kan tyckas väldigt attraktiva i efterhand, är det långt ifrån säkert att vi har nått botten och vi kan se ytterligare steg nedåt innan de återhämtar sig.

Bra tillfälle för långsiktiga placerare

Men dagens marknad kan dock mycket väl visa sig vara en god ingångspunkt om du har en långsiktig horisont – en åsikt som delas av ett antal institutionella investerare som vi har sett använder dippen för att öka sin aktieexponering. Vi vet att kapitalförlusten kommer att vara tillfällig, men vi vet också att vissa företag och industrier kommer att drabbas av långvariga skador. Här är fördelarna med aktiv förvaltning inom breda mandat tydliga.

Våra portföljförvaltares strategi kombinerar det defensiva med det offensiva. De kommer fortsätta anpassa sina portföljer baserat på detaljerad analys av företags- och marknadsvillkor; vissa företag blir mer attraktiva, andra mindre. Samtidigt kommer de att identifiera de företag som bäst kan blomstra när mer normala förhållanden återkommer, vilket de kommer att göra.

För att uppfylla vårt förtroendeuppdrag att skapa bästa möjliga avkastning för våra andelsägare, behöver vi ett friskt team. Vi har därför delat upp de team där de flesta nu jobbar hemifrån med en väl fungerande IT-lösning. Vi håller nära kontakt med dagliga videosamtal och omfattande användning av samarbetsverktyg. Dessutom arbetar SKAGEN HR aktivt med våra anställda i hur de dagliga utmaningarna kan övervinnas under dessa extraordinära omständigheter.

Investeringsdisciplin

Så, hur klarar vi oss som fondförvaltare i SKAGEN? Volatiliteten är utan motstycke – VIX-indexet nådde rekordhöga nivåer i veckan – med reflexmässiga nedvärderingar av aktier  till följd av rädsla för till exempel exponering mot turism eller oljepriset, eller top-down bekymmer såsom exponering för de hårdast drabbade coronavirusområdena såsom Italien.

Som alltid förblir våra portföljförvaltare disciplinerade, analytiska och systematiska. Skillnaden för närvarande är förändringstakten i vår investeringsstrategi som kännetecknas av tre distinkta med överlappande processer:

1. Säkra våra portföljer

Här fokuserar vi på att minimera effekterna av försäljningen och granskar de aktier som är mest exponerade, både vad gäller inkomst såväl som balansräkning. De nuvarande omständigheterna kommer definitivt att förändra utsikterna för enskilda företag; vi trimmar eller till och med går ur aktier när vi har mindre övertygelse kring inkomstberäkningar och skuldbörda. Nuvarande känsligheter i SKAGEN-portföljerna är inom energisektorn, turism, hotell, detaljhandeln (särskilt köpcentra) samt cykliska bolag med hög hävstångseffekt.

2. Hantera och förbereda

Samtidigt som vi säkrar portföljerna och hanterar krisen, fortsätter vi att göra mindre justeringar beroende på utsikterna för ekonomisk tillväxt i respons till möjligheterna att kontrollera den första vågen av pandemin.

Under denna period använder vi också vår erfarenhet och kunskap för att identifiera möjligheter. Vi kan komma till att återbesöka några tidigare innehav som vi känner väl eller företag vi ville köpa men som tidigare varit för dyra samt identifiera nya kandidater som kommer att fungera bra när vi börjar se ljus i slutet av tunneln.

Vi vet inte hur länge krisen kommer att pågå och hur djup lågkonjunkturen kommer vara. Återigen, vi måste förbli systematiska, analytiska, disciplinerade och tålmodiga.

3. Vändning i sikte

När vi tror att tiden är rätt kommer vi att börja köpa aktier som vi tror kommer att prestera bra när ekonomin normaliseras. Vi förväntar oss att detta ska ske gradvis när aktiemarknaderna blir mindre volatila då investerarnas förtroende återvänder och värde åter blir populärt.

Mot strömmen

Hur oroande de nuvarande utsikterna än är, är vi övertygade om att vi kommer att övervinna coronaviruset och att marknaden kommer att återgå till normalitet. För att hjälpa till att sätta saker i perspektiv visar tekniska indikatorer från Bank of America Merrill Lynch att vi går in i en nivå av extrem nedgång,  som traditionellt signalerar "köp"-territorium, med reservation för att detta innehåller begränsade historiska pandemidata.

Den globala ekonomin går utan tvekan in i en lågkonjunktur. Historiskt har dessa perioder utlösts av stora obalanser i ekonomin, såsom överdrivna investeringar i bostäder (2008), IT (2001) eller kommersiella fastigheter (1990). Deras varaktighet beror normalt på hur lång tid det tar att korrigera obalansen.

Skyddar investeringarna

Den nuvarande avmattningen drivs inte av en ekonomisk obalans, utan snarare av en exogen chock, vilket antyder att den kommer att vara kort och djup. Enligt Deutsche Bank varade lågkonjunkturen efter pandemiinfluensan 1918 bara sju månader.

Slutligen skulle jag vilja ta tillfället i akt att upprepa att vi skyddar våra medarbetare så de i sin tur kan skydda dina investeringar. Vi har ett strikt och disciplinerat tillvägagångssätt för hur vi ska hantera krisen och skydda våra kunders tillgångar, och vi kommer att arbeta outtröttligt för att säkerställa en god avkastning när världen återgår till det normala.   

Tema: Coronaoron

Här samlar vi senaste marknadsnytt och aktuellt med anledning av börsoron.

Läs mer arrow_right_alt
Vanliga frågor under coronaoron

SKAGENs vd Tim Warrington svarar på frågor med anledning av marknadsoron.

Läs mer arrow_right_alt
Coronavirus

Marknaderna i november: Tillväxten varade nästan hela månaden

Den starka tillväxten på de globala aktiemarknaderna präglade stora delar av november, tills en ny ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Coronavirus

Ett märkligt år går mot sitt slut

Vad har vi lärt oss av det speciella året 2020? Pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, men ...

VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till ...

Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up