Till innehåll på sidan

Turkisk turbulens

Av: Nick Henderson

Våra portföljförvaltare reste nyligen till Istanbul för en uppdatering om fondernas turkiska innehav och ...

Ändringar i SKAGENs styrelse

Jan Erik Saugestad utsågs till ordförande för SKAGENs styrelse vid en extra bolagsstämma den 18 september ...

Halvårsrapport 2018

I vår halvårsrapport hittar du SKAGENs räkenskaper för första halvåret samt fondernas fullständiga portföljer ...

Nya möjligheter med SKAGEN

SKAGEN kommer fortsatt vara en oberoende fondförvaltare men våra kunder kommer framöver att få tillgång till ...

Möt oss i Almedalen 2 juli

Hur kan premiepensionen, PPM, utvecklas i stället för att avvecklas? Tillsammans med Spiltan Fonder ordnar vi ...

Förnyad osäkerhet i maj

Vårens spirande optimism på aktiemarknaderna fick en knäck i slutet av maj när riskerna för handelskrig, ...

Øyvind Schanke lämnar SKAGEN

Øyvind G. Schanke avgår som vd för SKAGEN Fonder. Vice vd Tim Warrington har utsetts till tillförordnad vd ...

Ett bra år absolut sett

2017 var ett år att glädja sig åt absolut sett, skriver investeringsdirektör Alexandra Morris i SKAGEN ...

Kallelse till valmöte i SKAGEN

Vi önskar SKAGEN Fonders andelsägare välkomna till valmöte på Radisson BLU Atlantic Hotel i Stavanger, ...

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.