Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGENs styrelse beslutade den 13 maj 2018 att avveckla SKAGEN Credit SEK och SKAGEN Krona.

Fonderna startades för att kunna erbjuda en räntefond bestående av företagsobligationer samt en penningmarknadsfond på den svenska marknaden. Efter strategidiskussioner inom Storebrandgruppen, där SKAGEN ingår, om vilka investeringsmandat som gruppen som helhet ska erbjuda på räntesidan, var slutsatsen att SKAGEN Credit SEK och SKAGEN Krona inte är tillräckligt attraktiva med tanke på dagens ränteläge.

SKAGEN Credit SEK och SKAGEN Krona har nu avvecklats, och en oberoende revisor har bekräftat att varken andelsägarna eller fonderna har påförts några kostnader i samband med detta.

Om du som andelsägare önskar en kopia på revisors bekräftelse, är du välkommen att höra av dig till legal@skagenfondene.no.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up