Till innehåll på sidan

Historiskt har fastigheter bidragit till väldigt god totalavkastning. Nu när vi går in i en period med högre räntor och en något sämre konjunktur, hur står sig en global fastighetsfond som SKAGEN m2? Michael Gobitschek, ansvarig förvaltare för den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 förklarar:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.