Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Global: Stigande marknader trots naturkatastrofer

2017 präglades av generellt stigande aktiekurser i flertalet regioner. Detta gynnade även investerarna i SKAGEN Global som gav en god absolut avkastning på 10,46 procent.

SKAGEN Kon-Tiki: Ett bra år för tillväxtmarknadsaktier

2017 var det bästa avkastningsåret för tillväxtmarknadsaktier sedan 2010, och det andra året i rad som tillgångsklassen gick bättre än de utvecklade marknaderna. Den främsta förklaringen till överavkastningen var ökade företagsvinster, som bottnade ut under det första halvåret 2016. Vinsterna på tillväxtmarknaderna väntas nu överstiga 20 procent för 2018.

Stjärnglans över SKAGEN m2

SKAGEN m2 glänste under 2017 med en avkastning på 15,91 procent. Jämförelseindex genererade under samma period 9,90 procent. Även på tre års sikt är avkastningen i världsklass.

SKAGEN Focus: Big in Japan

SKAGEN Focus uppvisade återigen en solid absolut utveckling och andelsvärdet steg med 10,73 procent i svenska kronor under 2017, medan fondens jämförelseindex steg med 11,60 procent.

SKAGEN Vekst: Ett år med tillväxt

- En längre uppgångscykel behöver inte ge vika bara för att den pågått ett tag och vi har positionerat oss därefter, skriver portföljförvaltaren Øyvind Fjell om utsikterna för SKAGEN Vekst.

Läs uppdateringen (pdf)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up