Till innehåll på sidan
En kvinna med mörkt hår och Stavanger centrum i bakgrunden
"Själv köpte jag upp mig i tillväxtmarknadsaktier för två veckor sedan", säger investeringsdirektör Alexandra Morris.

I en artikel i den norska affärstidningen Dagens Næringsliv berättar SKAGENs investeringsdirektör Alexandra Morris om varför hon anser att tillväxtmarknaderna har stor potential framöver. Tillväxtmarknaderna fortsätter att växa snabbare än utvecklade marknader. 

– Det finns en miljard människor i Europa och USA. Jeg kan inte se annat än att de sex miljarder som lever i resten av världen vill få höjd levnadsstandard, och jag förstår inte varför de inte skulle klara det, säger Alexandra Morris till Dagens Næringsliv. 

Tillväxtmarknader är en beteckning på ett land som är på väg att bli en utvecklad marknad, som exemplevis Kina, Indien, Sydafrika och Brasilien. 

Det senaste halvåret har påverkats av handelskrig och geopolitisk oro. Höjda räntor, en starkare dollar och kraftig inflation har flera av tillväxtmarknaderna. Det gäller att se långt fram, säger Morris. 

– Vår tro är att dollarn kommer att försvagas inom en nära framtid och då kommer vi att få en helt annan dynamik. Själv köpte jag upp mig för två veckor sedan, säger hon till tidningen. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.