Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Bild på en man med skägg och kostym.
– Vår utveckling kommer att formas kring våra kunders behov och de möjligheter som tekniken erbjuder, säger SKAGENs nya vd Tim Warrington.

– Vi ska fortsätta hålla jämna steg med våra kunders behov, vare sig de är privatsparare eller professionella investerare. Och att behålla och utveckla SKAGENs starka medarbetarteam är förstås centralt i min vision om ett fortsatt framgångsrikt SKAGEN, säger han.

När han tog över som vd i slutet av juni i år, hade Tim Warrington varit anställd i SKAGEN i över tio år och varit vice vd i fem år. Han har tidigare varit ansvarig för internationell distribution och säljchef i Norge. Känsla för service och att sätta kunderna i centrum faller sig därför naturligt för honom.

Nya möjligheter med ny ägare

Högst upp på sin agenda har Tim nu att fonderna mer konsekvent ska generera överavkastning . Han förklarar att detta kommer att komma som en följd av en stabil investeringsplattform och att SKAGENs investeringsfilosofi och -process används och genomförs konsekvent.

Som en del av Storebrandkoncernen kommer SKAGEN att ha tillgång till fler resurser och större utvecklingskapacitet, vilket skapar möjligheter för såväl kunder som företaget.

– Vår utveckling kommer att formas kring våra kunders behov och de möjligheter som tekniken erbjuder, säger han.

– Vi kommer att fortsätta erbjuda konkurrenskraftig förvaltning till våra direktkunder. Detta kommer bland annat att baseras på användarvänliga digitala tjänster,  kvalificerade rådgivare och vår fondkompetens. Vi kommer att fortsätta att förbättra vårt erbjudande till institutionella placerare, däribland Luxemburg-registrerade fonder för våra utländska investerare.

Fördel att vara en liten, aktiv fondförvaltare

Även om det finns flera fördelar med att SKAGEN nu ingår i Storebrandkoncernen,  betonar Tim att SKAGEN inte kommer att avvika från det primära målet – att skapa god riskjusterad avkastning för kunderna. För de som väljer aktivt förvaltade fonder är det en fördel med en liten fondförvaltare, menar han.

Han betonar också hur beroende han är av sina medarbetare, och att han ständigt har en dialog med de anställda oavsett deras roll i företaget.

– Vi har en kompetensbaserad kultur där alla kan få stor påverkan. Min roll är att skapa förutsättningar för att de anställda ska vara välinformerade och se att det är de som sitter i förarsätet så att de kan göra kloka saker som gynnar våra kunder. Det är en spännande och givande roll , säger Tim.

 

Om Tim Warrington

  • Vd för SKAGEN sedan juni 2018, med tio års erfarenhet från olika roller i bolaget.
  • Är också styrelseordförande för Board of the Group of Boutique Asset Managers, en förening bestående av 17 oberoende fondbolag från hela världen. 
  • Innan han började i SKAGEN var han verksam under mer än 20 år i den brittiska armén.
  • Bor i Stavanger, Norge, med sin norska fru och sina två barn.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up