Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Det tyska industribolaget ThyssenKrupp är SKAGEN Insights största innehav. Vi tror att en rad omstruktureringar kommer att leda till interna operativa förbättringar och därmed till en omvärdering av bolaget. Foto: Bloomberg

Portföljförvaltaren Tomas Johansson har i sitt arbete som aktivistinvesterare bland annat framgångsrikt tagit sig an högprofilföretag som G4S och Danske Bank. Och någonstans längs vägen väcktes en ny idé. Genom att skugga de mest lovande aktivistkampanjerna skulle en skuggaktivist-fond kunna leverera attraktiv avkastning och samtidigt undvika vissa av de traditionella aktivistfondernas höga kostnader. Efter flera år av analyser av hundratals investeringsidéer gjorde vi slag i saken och lanserade vår skuggaktivist-fond SKAGEN Insight.

Tomas Johansson kom till SKAGEN 2015 och var först en del av SKAGEN Global-teamet i två år. Innan dess hade han arbetat sex år för den svenska hedgefonden Cevian Capital, en av Europas största och mest framgångsrika aktivistfonder med över 13 miljarder euro i förvaltat kapital . Tanken med SKAGENs nyaste aktiefond är att kombinera det nya konceptet och Tomas Johanssons aktivisterfarenhet med SKAGENs aktiva och värdebaserade investeringsfilosofi. På så vis kan vi hitta bolag som presterar under sin potential och samtidigt erbjuder den globalt sett bästa risk-/avkastningsprofilen.

Utbudet och möjligheterna blir allt fler. Enligt investmentbanken Lazard investerade 108 aktieaktivister inte mindre än 62 miljarder dollar i 193 bolag under 2017, mer än dubbelt så mycket som 2016. Aktieägaraktivismen har på senare år blivit ett etablerat fenomen och aktivisterna känner sig stärkta av det växande förtroendet från traditionella aktieägare. Med mer kapital kan de också öka pressen på företagen att vidta värdehöjande åtgärder på ett allt större internationellt plan. Detta innebär i sin tur ökade möjligheter för SKAGEN Insight och dess skuggaktivist-strategi att investera i bolag som redan är exponerade mot aktivistkampanjer.

Insight är igång

SKAGEN Insight lanserades med internt kapital den 21 augusti förra året och öppnades därefter officiellt för utomstående investerare den 4 december 2017. En tredjedel (33 %) av fondens värde är för närvarande investerat i Europa. Detta speglar andelen av det totala aktivistkapital som investerades i europeiska bolag i fjol2 då amerikanska investerare allt oftare blickar utomlands för att hitta attraktivt värderade investeringstillfällen.

Den tyska industrikoncernen ThyssenKrupp är fondens största innehav och utgör 5,8 procent av portföljen. Vi tror att en rad omstruktureringar kommer att leda till interna operativa förbättringar och därmed till en omvärdering av bolaget. Andra större europeiska innehav är den svenska mobiltelefontillverkaren Ericsson (4,2 %) och den franska elgrossisten Rexel (också 4,2 %) som båda under ny ledning bör få en ordentlig lönsamhetsskjuts framöver. När det gäller samtliga tre investeringar har vi följt Cevian Capital, som har innehav där.

Amerikanska bolag – aktivisternas traditionella jaktmarker – står för återstoden (48 %) av Insights portfölj. Snacksjätten Mondelez är det tredje största innehavet (5,2 %). Här väntar vi oss att aktieägarna ska gynnas av marginalförbättringar som ett resultat av pågående omstruktureringar. På fjärde plats kommer AIG med 4,7 procents vikt. I det fallet bygger vi vårt investeringscase på att överskottskapitalet kommer att användas till aktieägarnas fördel.

Resten av portföljen (20 %) är investerad i företag i Asien och Stillahavsområdet där aktivistaktiviteten generellt har ökat på senare tid som en följd av allt fler lyckade kampanjer. Japanska Seven & I är fondens näst största position med en vikt på 5,2 procent. Vi tror att butikskedjan kommer att förbättra sin kapitalallokering och dra nytta av marknadskonsolidering. En annan japan, livsförsäkringsbolaget Dai-ichi, är fondens femte största position (4,2 %) och väntas öka utdelningarna till aktieägarna framöver som en följd av riskminskning och en mer effektiv kapitalanvändning.

Insight-portföljen baseras på ett stort mått övertygelse. Den har 36 innehav, och de tio största svarar för 45 procent av fondens värde, vilket är i nivå med koncentrationen i SKAGENs andra aktiefonder. Dess aktiva andel, det vill säga den andel av portföljen som är investerad annorlunda än fondens jämförelseindex, är 98 procent. Avvikelsen från indexet speglas även i fondens värdering. Många av världens aktiemarknader är uppe på rekordnivåer, medan Insights innehav handlas mer än 20 procent under sina genomsnittliga treårshögstanivåer – vilket delvis förklarar varför de är föremål för aktivistkampanjer. Av dessa väntas de tio främsta uppvisa uppgångar i närheten av 55 procent på två till tre år sikt.

Stark start

Aktivistfondernas förmåga att identifiera katalysatorer för en omvärdering och driva på ett positivt förändringsarbete återspeglas i deras attraktiva avkastning. Under sju av de senaste åtta åren har de överträffat den underliggande marknaden . Lika lovande har Insights första tid varit. För investerare i brittiska pund har fonden gett en avkastning på 6,4 procent – 1,7 procent bättre än jämförelseindexet MSCI World . Visst har avkastningen i hög grad gynnats av uppköpet av Buffalo Wild Wings (läs mer i rutan till höger), men det är också glädjande att konstatera att många av portföljinnehaven visat en stark operativ utveckling som stöder vår investeringstes.

Ett bra exempel är Ericsson, fondens näst största bidrag. När den svenska telekomjättens aktiekurs föll tungt på grund av investerarnas trytande tålamod med att vänta på en vändning tog vi tillfället i akt. Vi vet att komplicerade strukturella och operativa förändringar tar tid, särskilt i stora bolag, och detta belönades vi för när resultatet för tredje kvartalet visade förbättrade fundamenta och aktien tog igen tidigare förluster med råge.

En annan upplyftande aspekt av den positiva portföljutvecklingen är att inget av dess innehav drog ned avkastningen i någon större bemärkelse. Amerikanska Diebold Nixdorf, som tillverkar uttagsautomater, var den enda aktien med en nämnvärt negativ inverkan och kostade fonden 1,3 procent under fjärde kvartalet. Och detta berodde främst på en konkurrents vinstvarning snarare än på någon fundamental faktor.

Fondens hoppfulla start och attraktiva värdering – för närvarande handlas den till ett normaliserat p/e-tal på 11,4x jämfört med 15,3x för indexet – talar för fortsatt överavkastning. Dess positiva utsikter får också stöd av aktivistaktivitetens kontracykliska karaktär. I ett läge när marknadsnivåerna generellt tyder på en korrigering är Insight väl positionerad för att dra nytta av eventuella nedgångar och den panik som då ofta utbryter bland bolagen. Marknaderna brukar då på ett oproportionerligt sätt straffa underpresterande aktier, vilket öppnar möjligheter till investeringar på nedpressade kursnivåer.

Fortsatt medvind och global utbredning för aktieägaraktivismen tyder på att även om marknaderna fortsätter uppåt och volatiliteten förblir låg, kommer det att finnas gott om tillfällen att skugga lovande aktivistkampanjer och skapa god avkastning även under 2018 och framåt.

Börja spara i SKAGEN Insight - tjäna pengar på att förbättra bolag

-----

All information gäller per den 31 december 2017 om inget annat anges.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.